کاربینی شورا ء بازنگری در قانون اساسی 3500 تومان

کاربینی شورا ء بازنگری در قانون اساسی

مقدمه به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران، به فاصله‌ی کوتاهی و در حالی که هنوز یک سال از پیروزی انقلاب نگذشته بود، قانون اساسی جدید برخاسته از نهضت اسلامی و آرمان‌ها و شعارهای انقلابی مردم [...]

مشاهده و خرید
کاربینی شورا و انواع آن 4000 تومان

کاربینی شورا و انواع آن

چکیده نظام جمهوري اسلامي ايران، حكومتي مردمي است كه از نخستين روزهاي مبارزه با رژيم ستم شاهي تا طلوع فجر انقلاب اسلامي و شكل گيري نظام جمهوري اسلامي، با حضور چشم گير و بي نظير مردم مؤمن و فداكار [...]

مشاهده و خرید