کاربینی شورا ء بازنگری در قانون اساسی 3500 تومان

کاربینی شورا ء بازنگری در قانون اساسی

مقدمه به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران، به فاصله‌ی کوتاهی و در حالی که هنوز یک سال از پیروزی انقلاب نگذشته بود، قانون اساسی جدید برخاسته از نهضت اسلامی و آرمان‌ها و شعارهای انقلابی مردم [...]

مشاهده و خرید