کاربینی اوصاف انحلال عقد اجاره 3500 تومان

کاربینی اوصاف انحلال عقد اجاره

چکیده انحلال عقود و بطور ویژه عقد اجاره اهمیت بسیاری دارد که در این تحقیق زوال اجاره بطور مستقل بررسی شده است.با احصاء و بحث از اسباب ارادی انحلال اجاره، احکام و شرایط هر یک با تکیه بر این عقیده [...]

مشاهده و خرید