پیش بینی رضایت زناشوئی بر اساس سبک های دلبستگی و سبک های هویت 10000 تومان

پیش بینی رضایت زناشوئی بر اساس سبک های دلبستگی و سبک های هویت

پیش بینی رضایت زناشوئی بر اساس سبک های دلبستگی و سبک های هویت چکیده: تحولات پیچیده علوم، فنون و حتی فرهنگ و انتقال آنها از طریق شبکه های ارتباطی، ابعاد گوناگون حیات انسان را تحت تاثیر قرار داده و [...]

مشاهده و خرید