بررسی عوامل موثر بر میزان رضایت شغلی کارمندان مطالعه موردی بانک ملی مشهد 10000 تومان

بررسی عوامل موثر بر میزان رضایت شغلی کارمندان مطالعه موردی بانک ملی مشهد

مقدمه : در عصر حاضر سازمانها دارای نقشهای مهمی در اجتماع می باشند .تا آنجا که در کلیه شئون زندگی افراد تاثیر گذارند.افراد می توانند با عضویت در سازمان ها ودارا شدن موقعیت های شغلی در آنها حیات [...]

مشاهده و خرید
بررسی رابطه عزت نفس، ابراز وجود و متغیرهای جمعیت‌شناختی با مصرف سیگار در بین دانشجویان دانشگاه 10000 تومان

بررسی رابطه عزت نفس، ابراز وجود و متغیرهای جمعیت‌شناختی با مصرف سیگار در بین دانشجویان دانشگاه

چکیده فصل اول: کلیات تحقیق چکیده۲ بیان مسئله۳ فرضیه تحقیق۳ اهمیت تحقیق۳ اهداف تحقیق۴ تعاریف اصلاحات و متغیرها۵ تعاریف عملیات۷ فصل دوم: ادبیات تحقیق و مروری بر تحقیقات گذشته مقدمه۹ سیگار۱۴ عزت [...]

مشاهده و خرید