بررسی رابطه ی بین محدودیت های مالی و سرمایه گذاری موجودی ها در بورس اوراق بهادار تهران 13000 تومان

بررسی رابطه ی بین محدودیت های مالی و سرمایه گذاری موجودی ها در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه ی بین محدودیت های مالی و سرمایه گذاری موجودی ها در بورس اوراق بهادار تهران پژوهش حاضر نتایج بررسی رابطه بین محدودیت مالی و سرمایه ­گذاری در موجودی کالا و مواد در شرکت‌های پذیرفته‌شده [...]

مشاهده و خرید
بررسی تاثیر اطلاعات در گزارشگری مالی بر ریسک و بازدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 300000 تومان

بررسی تاثیر اطلاعات در گزارشگری مالی بر ریسک و بازدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تاثیر اطلاعات در گزارشگری مالی بر ریسک و بازدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چکیده: پژوهش حاضر به بررسی تأثیر اعلام تعدیلات سنواتی بر روی دو عامل اصلی سرمایه گذاری (ریسک [...]

مشاهده و خرید
بررسی رابطه بین سرعت تعدیلات قیمت و تغییرات کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران 10000 تومان

بررسی رابطه بین سرعت تعدیلات قیمت و تغییرات کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

چکیده سرمایه¬گذاران و دیگر کاربـران زمانی می¬توانند از سودهای شرکت برای تصمیم¬های سرمایه¬گــذاری و پیش¬بینی جریان¬های نقدی و سودهای آینده به طور صحیح بهره بگیرند که سودهای شرکت بر مبنای عملکرد [...]

مشاهده و خرید