کارتحقیقی مسئولیت کیفری صغار مجانین در رابطه با جرایم علیه اشخاص 6000 تومان

کارتحقیقی مسئولیت کیفری صغار مجانین در رابطه با جرایم علیه اشخاص

چكيده : در مقدمه اين مقاله ، نخست از موضع برخي از نظامهاي حقوقي در برابر مسئله مسئوليت سرپرست و محافظ صغير و مجنون سخن به ميان مي اوريم ، سپس موضع حقوق كشورمان را در اين زمينه بازگو مي كنيم و [...]

مشاهده و خرید