بررسی شیوع علایم جسمی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی در بین دختران جوان ۱۸ تا ۲۶ سال 10000 تومان

بررسی شیوع علایم جسمی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی در بین دختران جوان ۱۸ تا ۲۶ سال

چکیده هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی شیوع علایم جسمی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی  در بین دختران ۱۸ تا ۲۶ سال می باشد. در پژوهش حاضر ابتدا با استفاده از جداول و نمودارها به تجزیه و تحلیل توصیفی [...]

مشاهده و خرید