بررسی میزان نشاط و شادابی و عوامل مرتبط با آن در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان 10000 تومان

بررسی میزان نشاط و شادابی و عوامل مرتبط با آن در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

اسلام دین شادی ، نشاط و تحرک است و در آن دستوراتی است که از آنها بوی شادمانگی  استشمام می شود و عمل کردن به این دستورات باعث تحرک  ، و نشاط آور است. سرور و شادی باعث می شود انسان تحرک بیشتری از [...]

مشاهده و خرید