استفاده از انرژی بیوماس (زیست توده) 15000 تومان

استفاده از انرژی بیوماس (زیست توده)

چکیده: آنچه اکنون به عنوان بزرگترین مشکل جهانی، بشر را تهدید می‌کند، کمبود انرژی و آلودگی هوا بر اثر استفاده از سوخت‌های فسیلی است. برای رفع این دو معضل بزرگ از مدتها پیش، پژوهشگران و دانشمندان [...]

مشاهده و خرید