کاربینی انواع رژیم های سیاسی در جهان 4000 تومان

کاربینی انواع رژیم های سیاسی در جهان

مقدمه مشكل موجود در تعريف «رژیم سیاسی» اين است كه تلقى واحدى از مفهوم آن، در ميان انديشمندان سياسى وجود ندارد و اين مفهوم با عناوينى؛ چون: دولت، حكومت و نظام سياسى، بيان مى شود. اين اشكال در طبقه [...]

مشاهده و خرید