ارتباط حقوق شهروندی با دین 3000 تومان

ارتباط حقوق شهروندی با دین

چکیده: در این مقاله سعی شده است که حقوق شهروندی و رابطه اش با دین ،با زبان دینی و زبان آیات و روایات بیشتر بیان شود چراکه مردم ما و جامعه ما با این زبان بیشتر آشنایی دارند .ما میتوانیم مهم ترین [...]

مشاهده و خرید
کاربینی حقوق  آزادی و تساوی شهروندی 3500 تومان

کاربینی حقوق آزادی و تساوی شهروندی

چکیده حقوق اساسی مبین دیدگاه کلان حاکمیت به نحوه حکمرانی و اداره ی امور شهروندان با اجرای قواعد حقوقی است. این قواعد با دو رویکرد مهم حقوقی مواجه است.حقوق شهروند و حق حاکمیت دولت. اما هنر حقوق [...]

مشاهده و خرید