پرسش مهر ۹۵ رئیس جمهور حسن روحانی 3500 تومان

پرسش مهر ۹۵ رئیس جمهور حسن روحانی

مقاله پرسش مهر ۹۵ رئیس جمهور حسن روحانی– خشونت چیست ؟– از کجا نشات گرفته است و چگونه عده ای خشونت را می آموزند . و در برابر خشونت چگونه باید ایستادگی کرد؟– چگونه می توانیم کشوری [...]

مشاهده و خرید