بررسی اشتباه در قتل 1500 تومان

بررسی اشتباه در قتل

بررسی اشتباه در قتل اشتباه در هویت مقتول و اشتباه در هدف و قصد و عدم تحقق قصد فرمت فایل: ورد –Word و قابل ویرایش تعداد صفحات: 16 مقدمه عنصر اصلی در توجه مسئولیت کیفری ، قصد بزهکار است هرگاه این [...]

مشاهده و خرید
کارتحقیقی الزام طرفین به ایفای تعهد توسط دادگاه در مقام عمل 6000 تومان

کارتحقیقی الزام طرفین به ایفای تعهد توسط دادگاه در مقام عمل

مقدمه وفق ماده ۲۲۰ قانون مدني عقود نه فقط متعاملين را به اجراي چيزي كه در ان تصريح شده است ملزم مينمايد بلكه متعاملين به كليه نتايجي هم كه به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل ميشود، [...]

مشاهده و خرید
کاربینی قاعده احسان در امور پزشکی رایگان

کاربینی قاعده احسان در امور پزشکی

برسر ایجاد مسئولیت مدنی و ضمان قهری اسباب و عواملی وجود دارد كه در فقه از آنها به موجبات ضمان قهری یاد می شود همچنین برای جلوگیری از ایجاد مسئولیت مدنی و سقوط ضمان قهری برای كسی كه شرایط ضمان [...]

مشاهده و خرید