بررسی رابطه عزت نفس، ابراز وجود و متغیرهای جمعیت‌شناختی با مصرف سیگار در بین دانشجویان دانشگاه 10000 تومان

بررسی رابطه عزت نفس، ابراز وجود و متغیرهای جمعیت‌شناختی با مصرف سیگار در بین دانشجویان دانشگاه

چکیده فصل اول: کلیات تحقیق چکیده۲ بیان مسئله۳ فرضیه تحقیق۳ اهمیت تحقیق۳ اهداف تحقیق۴ تعاریف اصلاحات و متغیرها۵ تعاریف عملیات۷ فصل دوم: ادبیات تحقیق و مروری بر تحقیقات گذشته مقدمه۹ سیگار۱۴ عزت [...]

مشاهده و خرید
اعتیاد و اثرات آن 10000 تومان

اعتیاد و اثرات آن

چکیده: گسترش اعتیاد در بین بیش از یک میلیون نفر از افراد جامعه ما نگرانی های فزاینده ایرا در مسئولان و مردم برانگیخته است. تعداد زیادی از دانش آموزان کشور به دلیل اعتیاد والدین احتمالا در معرض [...]

مشاهده و خرید