امنیت درشبکه های بی سیم 6000 تومان

امنیت درشبکه های بی سیم

چکیده مطالب : امروزه امنیت شبکه یک مساله مهم برای ادارات وشرکتهای دولتی وسازمانهای بزرگ وکوچک است تهدیدهای پیشرفته از تروریست های فضای سایبر کارمندان ناراضی وهکرهای رویکردی سیستمانیکا برای امنیت [...]

مشاهده و خرید