پاورپوینت مبانی نظری لوکوربوزیه 7000 تومان

پاورپوینت مبانی نظری لوکوربوزیه

پاورپوینت مبانی نظری لوکوربوزیه لوکوربوزیه : من ترسیم­ کردن را به حرف ­زدن ترجیح می­دهم. زیرا ترسیم ­کردن سریع­ تر است و مجال کمتری برای دروغ ­گفتن باقی می­گذارد. اگر نظم بدون شتاب، فرمالیسم را [...]

مشاهده و خرید