گزارش کار عکاسی و گرافیک 5000 تومان

گزارش کار عکاسی و گرافیک

گزارش کار عکاسی و گرافیک معرفی موضوع کارآموزی محل کاراموزی خدمات عکاسی فراز واقع در خیابان المهدی می باشد. این اهداف در حال حاضر در چارچوب اساسنامه و دستورالعمل ها و بخشنامه های این مرکز واقع [...]

مشاهده و خرید