پاورپوینت فصل شش علوم پنجم 3500 تومان

پاورپوینت فصل شش علوم پنجم

پاورپوینت فصل شش علوم پنجم گوش بخش های مختلف گوش لاله گوش : لاله گوش ، قسمت بیرونی گوش است که صداها را از محیط می گیرد و به سمت گوش هدایت می کند. مجرای شنوایی گوش : صداها را به سمت قسمت های درونی [...]

مشاهده و خرید