کاربینی اوصاف انحلال عقد اجاره 3500 تومان

کاربینی اوصاف انحلال عقد اجاره

چکیده انحلال عقود و بطور ویژه عقد اجاره اهمیت بسیاری دارد که در این تحقیق زوال اجاره بطور مستقل بررسی شده است.با احصاء و بحث از اسباب ارادی انحلال اجاره، احکام و شرایط هر یک با تکیه بر این عقیده [...]

مشاهده و خرید
کاربینی اقتصاد در قانون اساسی ایران 3500 تومان

کاربینی اقتصاد در قانون اساسی ایران

چکیده مطالعات و بررسی های کارشناسی نشان می دهد که اقتصاد کشور بنا به علل گوناگون، از عدم تعادلهای زیادی رنج می برد. چنین امری، منشأ اثرات سوئی همچون: افزایش نابرابری اجتماعی، طبقاتی شدن جامعه، [...]

مشاهده و خرید
کاربینی ارکان و سازمان های قوه قضائیه 3500 تومان

کاربینی ارکان و سازمان های قوه قضائیه

مقدمه قوه قضاییه به عنوان یکی از قوای سه گانه حاکم در جمهوری اسلامی ایران است که برای اعمال وظایف و اختیارات خود از ساختار خاصی برخوردار بوده و مسئولیت های مختلفی را نیز بر عهده دارد. براساس اصل [...]

مشاهده و خرید