کاربینی قاعده احسان در امور پزشکی رایگان

کاربینی قاعده احسان در امور پزشکی

برسر ایجاد مسئولیت مدنی و ضمان قهری اسباب و عواملی وجود دارد كه در فقه از آنها به موجبات ضمان قهری یاد می شود همچنین برای جلوگیری از ایجاد مسئولیت مدنی و سقوط ضمان قهری برای كسی كه شرایط ضمان [...]

مشاهده و خرید
کاربینی دفتر ثبت اسناد رسمی 3000 تومان

کاربینی دفتر ثبت اسناد رسمی

درحال حاضر شغل بنده با رشته‌ي تحصيلي مرتبط نمي باشد ولي هدف از تحصيل رشته حقوق ثبتي، انجام كار مرتبط از جمله تأسيس دفترخانه ثبت اسناد رسمي پس از اخذ مدرك فارغ التحصيلي مي باشد. لذا كاربيني حاضر [...]

مشاهده و خرید
کاربینی بررسی نظام های انتخاباتی 4000 تومان

کاربینی بررسی نظام های انتخاباتی

مقدمه نظام انتخاباتي، نظامي است كه آراء رابه مناصب و پست هاي سياسي تبديل مي كند.مهمترين ابعاد مبحث نظامهاي انتخاباتي عبارتند ازفرمول انتخابي(نظام اكثريت ساده،اكثريت مطلق،نمايندگي تناسبي)،وزن عددي [...]

مشاهده و خرید
کاربینی منابع  حقوق اساسی 3500 تومان

کاربینی منابع حقوق اساسی

مقدمه حقوق اساسی رشته ای از حقوق عمومی داخلی است که سازمان و شکل حکومت، وظایف و مسئولیتهای قوای حاکم، حقوق و تکالیف افراد در برابر دولت و وظایف دولت در رعایت حقوق و آزادی های افراد را مشخص می [...]

مشاهده و خرید
کاربینی مقایسه مواد ۴۸۳ و ۴۹۳ قانون مدنی(شرایط ضمان مستاجر) 4000 تومان

کاربینی مقایسه مواد ۴۸۳ و ۴۹۳ قانون مدنی(شرایط ضمان مستاجر)

مقدمه مطابق فتاوي فقها مستاجر ضامن عين مستاجره نيست مگر در صورت تعدي يا تفرط عبارت شهيد در لعمه اين است و لا يضمن المستاجر العين بالتعدي او التفريط و محقق در شرايع گويد و العين المستاجر امانه فلا [...]

مشاهده و خرید
کاربینی غبن حادث 3500 تومان

کاربینی غبن حادث

مقدمه غبن “زیانی است که به هنگام معامله، در نتیجه نابرابری فاحش بین ارزش آنچه باید پرداخته یا انجام شود و ارزشی که در برابر آن دریافت می گردد، به طرف جاهل می رسد”. در تحقیق غبن، خدعه [...]

مشاهده و خرید