چگونه می توانم یادگیری نماز را در دانش آموزانم تثبیت کنم؟ 3000 تومان

چگونه می توانم یادگیری نماز را در دانش آموزانم تثبیت کنم؟

چگونه می توانم یادگیری نماز را در دانش آموزانم تثبیت کنم؟ چکیده: هدف از این مطالعه و اقدام پژوهی تثبیت و یادگیری نماز در دانش آموزان است که کارهای ذیل انجام شد: اول پرورش ریشه های فطری و احساسات [...]

مشاهده و خرید
اقدام پژوهی ؛چگونه توانستم به  دانش آموز در مشکل عدم قانون‏ پذیری کمک کنم 4000 تومان

اقدام پژوهی ؛چگونه توانستم به دانش آموز در مشکل عدم قانون‏ پذیری کمک کنم

مقاله اقدام پژوهی ؛چگونه توانستم به دانش آموز در مشکل عدم قانون‏ پذیری کمک کنم چکیده: پزوهش حاضر با مروری از کتابها و ادبیات موجود درباره مشکل عدم قانون پذیری . ابتدا با ارائه تعریفی از این مشکل [...]

مشاهده و خرید