روش تحقیق در حقوق 10000 تومان

روش تحقیق در حقوق

روش تحقیق در حقوق منبع: کتاب درآمدی برروش تحقیق در حقوق ،نورمحمد صبری، نشر یزدان ،چاپ 1382 روش های تحقیق تعریف روش تحقیق: مجموعه ابزارها و راه هایی که وصول و رسیدن به نتیجه و غایتی را نسبت به [...]

مشاهده و خرید
بررسی ارتباط باورهای فراشناخت، خودکارآمدی، احساس پیوستگی  و نارسایی هیجانی با سبک دل‌بستگی دوسوگرا و منبع کنترل در معلمان دوره ابتدایی شهر ارومیه در سال 1399 25000 تومان

بررسی ارتباط باورهای فراشناخت، خودکارآمدی، احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با سبک دل‌بستگی دوسوگرا و منبع کنترل در معلمان دوره ابتدایی شهر ارومیه در سال 1399

بررسی ارتباط باورهای فراشناخت، خودکارآمدی، احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با سبک دل‌بستگی دوسوگرا و منبع کنترل در معلمان دوره ابتدایی شهر ارومیه در سال 1399 مقدمه امروزه با پیشرفت علوم به خصوص [...]

مشاهده و خرید
کتاب tactics for listening 5000 تومان

کتاب tactics for listening

کتاب tactics for listening فایل حاضر شامل pdf کتاب tactics for listening سطح expanding ( درحال پیشرفت) می باشد. صفحات کتاب به صورت اسکن شده و و تصاویر و نوشته ها واضح می باشد. فایل شامل 72 صفحه [...]

مشاهده و خرید
جزوه اصول حسابداری 10000 تومان

جزوه اصول حسابداری

جزوه کامل درس اصول حسابداری به صورت تایپ شده حسابداری که اغلب زبان تجارت خوانده می شود ، روشهایی است قراردادی که توسط کارشناسان و استادان حسابداری و یا انجمنهای حرفه ای حسابداران تدوین گردیده ، [...]

مشاهده و خرید
تحقیق 10000 تومان

تحقیق

  مطالعه موردی شرکت تیسن کروپ : چشم انداز و رسالت سازمان چشم انداز تیسن کروپ : رسالت  تیسن کروپ  نقد و ارزیابی چشم انداز نقد و ارزیابی رسالت سازمان چشم انداز جدید رسالت جدید

مشاهده و خرید
تحقیق 10000 تومان

تحقیق

  مطالعه موردی شرکت تیسن کروپ : چشم انداز و رسالت سازمان چشم انداز تیسن کروپ : رسالت  تیسن کروپ  نقد و ارزیابی چشم انداز نقد و ارزیابی رسالت سازمان چشم انداز جدید رسالت جدید

مشاهده و خرید