بررسی سیستم انتقال آب در بعضی از شهرک های اطراف تهران

بررسی سیستم انتقال آب در بعضی از شهرک های اطراف تهران

تعداد صفحات: 55

نوع فایل: docx

دسته بندی:

قیمت: 5000 تومان

تعداد نمایش: 999 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 5 دسامبر 2016

به روز رسانی در: 10 آگوست 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

فصل اول : آشنایی کلی با شرکت مهندسی مشاور نهاد آب
الف ) شرکت مهندسی مشاور نهاد آب که از مشاوران با سابقه در رسته مهندسی آب می باشد با توجه به نیاز روز افزون استفاده بهینه از منابع آب و خاک کشور جمعی از متخصصین مر تبط با موضوع فوق الذکر تأ سیس گردیده و در حال حاضر متولی انجام مطالعات مراحل شناخت ، مرحله اول ( مطا لعات توجیهی ) مرحله دوم مطالعات تفصیلی ( D etail , Design)
و همچنین نظارت بر اجرای طر حهای مطا لعاتی خود که به مر حله اجرا رسیده اند می باشد .
این مهندسین مشاور توانسته با ساختار مناسب مدیریتی نسبت به اخذ صلاحیت در تمام رسته مهندسی آب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نظیر………

فهرست مطالب
فصل اول : آشنایی کلی با شرکت مهندسی نهاد آب
۱- شرح خدمات اجمالی توسعه منابع آب ، سد سازی و تونل: ۲
۲- توسعه منابع آب و شبکه آبیاری و زهکشی : ۵
۳- سیستم انتقال آب و تصفیه خانه آب : ۶
۴- شبکه جمع آوری و تصفیه فاضلاب : ۷
۵- ژئو تکنیک : ۷
فصل دوم ،
زمینه های مر تبط با مهندسین مکانیک سیالات ۹
فصل سوم : مبانی طرح و ضوابط طراحی ۱۰
مبانی طراحی هید رو لیکی شبکه خطوط انتقال آب ۱۱
مقدمه : ۱۱
فشار مجاز شبکه انتقال و توزیع آب ۱۱
تعداد آتش سوزی همزمان ۱۴
دبی قابل برداشت از هر شیر آتش نشانی ۱۵
دامنه کار برد ۱۵
مبانی تعیین حجم مخزن ۱۶
محاسبه حجم مفید مخازن در انتهای دوره طرح ۱۷
مخازن هوایی ۱۸
مصرف سرانه آب شرب ۱۸
ضریب حد اکثر مصرف روزانه ۲۰
ضریب حد اکثر مصرفی ساعتی ( c2 ) 21
نیاز آبی ۲۲
فصل چهارم : سیمای طرح آبرسانی
وضعیت موجود تاسیسات آبرسانی ۲۴
سیمای طرح پیشنهادی ۲۵
تجهیزات مکانیکال مورد نیاز در چا هها ۲۶
مخزن زیر زمینی پیشنهادی ۳۰
تلمبه تصفیه خانه پیشنهادی ۳۱
تجهیزات مورد نیاز تلمبه خانه ۳۱
شیر یکطرفه ۳۲
شیر ضربه گیر ۳۲
تابلو برق ۳۲
انشعاب برق ۳۲
تحلیل هید رو لیکی ۳۳
فصل پنجم : ۳۵
بر رسی انواع لوله برای انتقال آب
لوله چدن نشکن ( داکتیل ) ۳۵
لوله فو لادی ۳۶
تعیین ضخامت لوله فو لادی ۳۷
تحمل فشار داخلی ۳۷
لوله فایبر گلاس ۳۸
لوله های آز بست سیمان ۳۹
لو له های پلاستیکی ۴۰
مقایسه لوله ها به لحاظ اقتصادی ۴۲
انتخاب جنس ۴۵

پاسخ دهید