کارتحقیقی مسئولیت کیفری صغار مجانین در رابطه با جرایم علیه اشخاص

کارتحقیقی مسئولیت کیفری صغار مجانین در رابطه با جرایم علیه اشخاص

تعداد صفحات: 44

نوع فایل: docx

دسته بندی:

قیمت: 6000 تومان

تعداد نمایش: 1153 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 17 دسامبر 2016

به روز رسانی در: 17 دسامبر 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

چكيده :
در مقدمه اين مقاله ، نخست از موضع برخي از نظامهاي حقوقي در برابر مسئله مسئوليت سرپرست و محافظ صغير و مجنون سخن به ميان مي اوريم ، سپس موضع حقوق كشورمان را در اين زمينه بازگو مي كنيم و سرانجام ، اين مقدمه را با ذكر متون قانوني مربوط در بازگو مي كنيم و سرانجام ، اين مقدمه را با ذكر متون قانوني مربوطه در حقوق ايران و حقوق كشورهايي كه تدوين كنندگان قانون مسئوليت مدني ما از آنها الهام گرفته اند به پايان مي بريم ۰ پس از مقدمه ، مباحث سه گانه اين مقاله عرضه مي شوند كه به ترتيب عبارتند از: مبحث اول ، ماهيت و مبناي ماقله عرضه مي شوند كه به ترتيب عبارتنداز: محبث اول ،ماهيت ومبناي مسئوليت سرپرست محافظ صغير و مجنون ، و مبحث دوم ، شرايط تحقق مسئوليت سرپرست محاظ صغير ومجنون ، و مبحث سوم ، ضمانت اجراي پيش بيني شده درماده ۷ قانون مسئوليت مدني (آثار مسئوليت سرپرست ومحافظ صغير و مجنون ) وماده ۱۲۱۶ قانون مدني

فهرست مطالب
چكيده ۲
مبحث اول
مقدمه ۴
متون قانوني ۷
مسؤولیت مدنی صغار ۱۰
مسؤولیت جزایی صغار ۱۱
ماهيت ومبناي مسئوليت سرپرست و محافظ صغير ومجنون ۱۲
شرايط تحقق مسئوليت مدني سرپرست ومحافظ صغيرومجنون ۱۶
ضمانت اجراي پيش بيني شده در ماده ۷ قانون مسئوليت مدني وماده ۱۲۱۶ قانون مدني ۲۷
دیدگاه استاد کاتوزیان: ۲۷
مبحث دوم
نمونه رای هیت عمومی دیوان عالی کشور در این رابطه ۳۱
مسئوليت سرپرست و محافظ صغير يا مجنون و ضمان عاقله ۳۵
نتيجه گیری ۳۹
منابع ۴۰

پاسخ دهید