کارتحقیقی حقوق خانواده

کارتحقیقی حقوق خانواده

تعداد صفحات: 36

نوع فایل: docx

دسته بندی:

قیمت: 6000 تومان

تعداد نمایش: 871 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 16 دسامبر 2016

به روز رسانی در: 16 دسامبر 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

مقدمه
انقلاب صنعتي را به واقع مي توان يكي از رخدادهاي مهم تاريخ حيات بشر بحساب اورد از آن بابت كه كمتر رويدادي را در جهان ميتوان ذكر كرد كه تا بدين حد در جوانب ابعاد حيات انسان اثر گذارده باشد.
شيوه زندگي و اصولاً طرز فكرها در رابطه با آن دگرگون گرديد، انديشه هائي جديد در رابطه با حيات نوين پديد آمدند كه دامنه آن به زودي در اقصي نقاط جهان گسترده شده و حتي كشورهاي غيرصنعتي را هم زير پوشش قرار دادند.
اخلاق كه تا آن روزگار بيشتر جنبة تعييني داشت بمرحله استنباطي رسيد و هر گروه و طرفدار مكتبي كوشيدند كه آن را بر اساس ديد و برداشت خود تبيين كنند. ارزشهاي گذشته بويژه در زمينه روابط زير سؤال قرار گرفتند و چه بسيار از آنها كه فاني شده و بجايش ارزشهاي ديگري پديد آمدند.
نهضت صنعتي عاملي بود كه در آن سرمايه داران كوشيدند براي دستيابي به كار بيشتر و مزدي كمتر زنان را از خانواده ها به بيرون كشند و به سوي كارخانه ها گسيل دارند و اين امر با فريب و حقه تحت عنوان دادن «حق آزادي» به زنان و تساوي حقوق آنها با مردان آنچنان فلاكت و بيچارگي براي اين طبقه بوجود آورد كه وصف ناشدني است و شما در دنياي غرب هرروزه صبحها بانواني خواب آلود را مي بينيد كه دست كودكان خواب آلود خود را گرفته و منتظر قطار يا اتوبوسي هستند كه بيايد و جگرگوشه‌شان را به پرورشگاه و مهد كودك ها بسپارد و خود آنها را هم به كارخانه و اين جدائي كه خود منشاء پيدايش عقده ها و نابسامانيها در سنين بعدي حيات كودكان است موجب پيدايش بزهكاري‌هائي است كه همه روزه تكرار ميشود.
فهرست مطالب:
مقدمه ۳
كاري كه ما انجام داده ايم ۶
بخش اول ۸
تعاريف و بررسيها ۸
تعريف خانواده ۸
سازمان و اعضاي آن ۸
وظايف و كاركرد آن ۸
نقش و اهميت خانواده ۸
ساخت خانواده ۸
ضرورت وجودي خانواده ۸
فصل ۲ ۱۶
دامنه حقوق زن ۱۶
برخورد خوش ۱۷
پيشگيري و منع: ۱۷
فصل ۳ ۱۸
حقوق شوهر ۱۸
مقدمه ۱۸
دامه حقوق شوهر ۱۸
حقوق فرزند ۲۴
رعايت آزادي و استقلال ۲۷
فصل ۵ ۲۸
حقوق والدين و اجداد ۲۸
حقوق والدين ۲۸
منابع ۳۵

پاسخ دهید