کارتحقیقی بررسی تعهدات حقوق بشر در قانون اساسی ایران در خصوص اشتغالی

کارتحقیقی بررسی تعهدات حقوق بشر در قانون اساسی ایران در خصوص اشتغالی

تعداد صفحات: 25

نوع فایل: docx

دسته بندی:

قیمت: 8000 تومان

تعداد نمایش: 621 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 28 آذر 1395

به روز رسانی در: 7 بهمن 1395

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

کارتحقیقی بررسی تعهدات حقوق بشر در قانون اساسی ایران در خصوص اشتغالی
چکیده
حقوق بشر، از بنیادی ترین حق های انسانی است که نگاهداشت آن، دست کم برای زندگی کرامت مدار انسانی لازم است. حقوقی که برای بهره مندی از آن، تولد کافی است. حقوق بشر در دوره های مختلف تاریخ انسانی مورد توجه متفکران و اندیشه ورزان بوده و با توجه به امکان ها و ظرفیت های موجود در جوامع گوناگون هرچند به شکل محدود، صورت عملی به خود می گرفته است. اما حقوق بشر به معنای امروزین آن، نتیجه و برآیند همگرایی میان کشورها در قرن بیستم است. تجربۀ تلخ دو جنگ جهانی و مشکلات ناشی از آن و تشکیل سازمان ملل متحد، باعث گردید کشورهای جهان به این مهم دست یابند که برای جلوگیری از جنگ و خونریزی و حمایت از حقوق بنیادین بشر، اسنادی را به تصویت برسانند که در آن حقوق اساسی و پایه ای انسان ها مورد تضمین قرار گیرد و دولت های عضو این پیمان، پاسداری از آن حقوق را در نظام حقوقی کشورهای خود، به ویژه در قانون های اساسی شان مورد حمایت قرار دهند. ایران نیز از جمله کشورهایی است که اسناد یاد شده را امضاء کرده و به آن پیوسته است. این پژوهش با مبنا قرار دادن اصول و قواعد حقوق بشر در قانون اساسی ایران به وضعیت اشتغال و حقوق آن می پردازد.
واژگان کلیدی: حقوق بشر، اصول حقوق بشر، اعلامیه جهانی، قانون اساسی.

فهرست مطالب
گفتار اول: کلیات پژوهش
حقوق بشر از دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران    ۷
مفهوم شناسی حقوق بشر    ۸
گونه شناسی حقوق بشر    ۹
مبحث دوم:ارزیابی دیدگاه قانون اساسی    ۹
گفتار دوم: حقوق بشر و اشتغال در قانون اساسی
مبحث اول:حدود قانونی اشتغال    ۱۵
حق اشتغال در قانون اساسی    ۱۵
حق اشتغال در اسناد بین‌المللی    ۱۶
مبحث دوم:استثناهای حق اشتغال    ۱۷
حق تعیین آزادانه شغل    ۱۷
عدم تبعیض در کار و دستمزد    ۱۸
تامین حقوق بیکاران    ۱۹
گفتار سوم: ماده ۲۸ اشتغال
اصل ماده ۲۸ قانون اساسی    ۱۹
منابع:۲۲

پاسخ دهید