کارتحقیقی بازداشت غیر قانونی

کارتحقیقی بازداشت غیر قانونی

تعداد صفحات: 31

نوع فایل: docx

دسته بندی: -

قیمت: 6000 تومان

تعداد نمایش: 1220 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 16 دسامبر 2016

به روز رسانی در: 16 دسامبر 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

چکیده
بازداشت غير قانوني از حيث اينکه آزادي رفت و آمد اشخاص را مورد تعرض قرار مي دهند از جمله جرايم عليه حيثيت معنوي اشخاص است، گرچه در مواردي صدمات بدني نيز بزه ديده اين دو جرم را تهديد مي کند، که در صورت اخير موضوع از مصاديق تعدد جرم خواهد بود.
بين جرايم بازداشت غيرقانوني و آدم ربايي که به صورت خاص به ترتيب در مواد ۵۸۳ و ۶۲۱ قانون مجازات اسلامي مورد تصريح قرار گرفته اند و نيز جرايم مشابه و مرتبط نظير مواد ۵۷۰ و ۶۳۱ قانون مزبور هم از جهت حکمي و مفهومي و هم از جهت موضوعي تداخل وجود دارد. تداخل و هم پوشاني مواد قانوني بعضا موجب اختلاف برداشت قضات و تشتت آرا و در نتيجه تضييع حقوق متهمان مي شود. اين مقاله ضمن تلاش در جهت تعيين دقيق قلمرو حکمي و موضوعي مواد مربوطه در مواردي که تداخل مزبور وجود دارد، پيشنهاد اصلاح و ابهام زدايي را به قانون گذار ارايه مي دهد. با وجود اين تفاوت اساسي اين جرايم صرف نظر از عناصر قانوني مجزا از لحاظ عنصر مادي در رفتار مادي اين جرايم است، به گونه اي که يکي مستلزم نقل مکان است (آدم ربايي) و ديگري بدون اين ويژگي محقق مي شود. (بازداشت غيرقانوني) و از لحاظ عنصر معنوي نيز وجود انگيزه سوء مجرمانه در ساختار جرم آدم ربايي و مخفي کردن موضوع ماده ۶۲۱ آن را از جرم بازداشت غيرقانوني موضوع ماده ۵۸۳ متمايز مي سازد. اين در حالي است که صرف نظر از وسعت و دايره شمول جرايم مرتبط و مشابه؛ يعني، جرايم موضوع مواد ۵۷۰ و ۶۳۱، بدون موثر بودن انگيزه مجرمانه به ترتيب خصوصيت مرتکب و بزه ديده شرط اساسي تحقق اين جرايم است.

فهرست مطالب
مقدمه ۴
تعاریف حبس، توقیف و مخفی کردن ۷
توقیف ۷
حبس ۸
مخفی نمودن ۸
تفاوت میان حبس و توقیف ومخفي كردن ۹
عناصر و ارکان توقیف و حبس غیر قانونی ۹
رکن قانونی ۹
رکن مادی ۱۰
رکن معنوی ۱۰
شروط حدوث حبس غیر قانونی ۱۲
نمونه‌هایی از حبس غیر قانونی ۱۳
مقاومت در برابر اعمال بازداشت و حبس غير قانوني ۱۳
مقاومت در برابر مأمورين دولت كه اقدام به بازداشت غير قانوني مي كنند ۱۷
مقاومت در برابر مأمور دولت از لحاظ قوانين جزائي ايران ۲۲
ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامي ۲۴
آيا ارتكاب بازداشت به عنوان دفاع مشروع جايز است ۲۶
.آيا فرار شخصي كه تحت بازداشت يا حبس غير قانوني مي باشد قانوني است ؟ ۲۷
آيا جرم بازداشت غير قانوني قابل گذشت است؟ ۲۸
نتيجه گیری ۲۹
منابع: ۳۱

پاسخ دهید