کاربینی موارد تخلیه و نحوه تعلق حق و کسب ، پیشه

کاربینی موارد تخلیه و نحوه تعلق حق  و کسب  ، پیشه

تعداد صفحات: 13

نوع فایل: docx

دسته بندی:

قیمت: 3500 تومان

تعداد نمایش: 755 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 14 دسامبر 2016

به روز رسانی در: 14 دسامبر 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

چكيده:
قوانين مربوط به تنظيم روابط موجر و مستأجر به علت شيوع اجاره، از مهمترين قوانين هر كشور محسوب مي‌شوند. همچنين، بحث سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت، از بحثهاي مهم اجارة محلهاي تجاري هستند. قانونگذار جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۳۶۷ با تصويب جديدترين قانون روابط موجر و مستأجر، تغييرات عميقي در اين زمينه به وجود آورد، كه شايستة كنكاش و بررسي است. مقالة حاضر به اختصار، ضمن بررسي مفهوم اين دو واژه و ضرورت يا ضرورت نداشتن چنين تقسيم‌بندي، به بررسي مباني اين دو نهاد حقوقي مي‌پردازد، سپس پيشينة آنها را به اشاره از نظر مي‌گذراند. بخش ديگر اين مقاله ضمن اشاره به تفاوتهاي اين قانون با وضعيتهاي پيش‌بيني شده در قوانين سابق، به داوري در زمينة كم و كيف مفهوم سرقفلي، با معناي مورد نظر اين قانون مي‌پردازد.

فهرست مطالب
چكيده: ۲
مقدمه ۲
تعريف سرقفلي و حق كسب پيشه و تجارت ۲
مبناي سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت ۴
حق كسب و پيشه و تجارت ۴
سرقفلي ۴
اختيارات مالكانه ۴
آيت ا… فاضل لنكراني نيز معتقد است ۵
دريافت وجهي در قبال موقعيت خوب ملك استيجاري ۵
دريافت سرقفلي در قبال دادن امتيازي به مستأجر ۵