کاربینی ماهیت قوه مجریه و ریاست جمهوری

کاربینی ماهیت قوه مجریه و ریاست جمهوری

تعداد صفحات: 16

نوع فایل: docx

دسته بندی:

قیمت: 3500 تومان

تعداد نمایش: 1321 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 16 دسامبر 2016

به روز رسانی در: 16 دسامبر 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

مقدمه
در حقوق اساسی به نهاد یا دستگاهی که وظیفه اصلی آن جنبه اجرایی دارد قوه مجریه گفته می شود. رئیس کشور(پادشاه، رهبر، رئیس جمهور)، نخست وزیر و وزرا، استانداران وفرمانداران ،کارمندان همگی جزئی از قوه مجریه هستند.
قوه مجریه مدیریت اجرایی کشور را برعهده دارد. تامین رفاه، آسایش ، امنیت، نظم، صلح، ثبات جامعه و رفع نیازها عمومی و انجام خدمات عمومی با قوه مجریه است . که می توان تمام این وظایف مهم را در تامین نظم عمومی و انجام خدمات عمومی خلاصه کرد.

فهرست مطالب
الف- بخش اول(قوه مجریه)
۱-۱-مقدمه ۱
۲-۱-وظایف و اختیارات قوه مجریه ۲
۳-۱-ارکان قوه مجریه ۴
۴-۱- اختیارات ۸
۵-۱-دستگاههای اداری و اجرایی ۱۰
ب- بخش دوم (ریاست جمهوری)
۱-۲ ریاست جمهوری ۱۱
۲-۲ پیشینه ۱۲
۲-۳ شرایط ۱۳
۲-۴جانشینی ۱۴
منابع ۱۵

پاسخ دهید