کاربینی اوصاف انحلال عقد اجاره

کاربینی اوصاف انحلال عقد اجاره

تعداد صفحات: 16

نوع فایل: docx

دسته بندی:

قیمت: 3500 تومان

تعداد نمایش: 1093 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 14 دسامبر 2016

به روز رسانی در: 14 دسامبر 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

چکیده
انحلال عقود و بطور ویژه عقد اجاره اهمیت بسیاری دارد که در این تحقیق زوال اجاره بطور مستقل بررسی شده است.با احصاء و بحث از اسباب ارادی انحلال اجاره، احکام و شرایط هر یک با تکیه بر این عقیده بیان می‌شود و در هر مورد ویژگی عقد اجاره یعنی منفعت بعنوان مورد معامله مورد توجه است.انقضاء مدت تحولات قانونی داشته که قواعد حاکم بر آن با لحاظ زمان انعقاد اجاره است.احکام حاکم بر انحلال اجاره از جهت ماهوی وشکلی جایگاه مهمی دارد امکان یا عدم امکان ادامه تصرف مستاجر بعد از انقضاء اجاره هر یک مبنائی دارد و بدنبال آن امانی ماندن یا ضمان شدن تصرف مستاجر بر عین است که به نظر می‌رسد تصرف مستاجر بعد از انحلال پیش از مطالبه موجر جایز و بطور امانی است.از جهت شکلی لازم است قوانین بگونه‌ای باشد که هر دو طرف دچار آسیب و لطمه نگردد از سوئی طول زمان و تشریفات تخلیه موجر را نگران و ناامید نسازد و از طرفی وضعیت مستاجر در هنگام تخلیه و تحویل عین لحاظ گردد.استدلال و استنباط بر مبنای قانون پایه و اساس مباحث است که در موارد زیادی آراء قضائی، نظرات فقها و حقوقدانان جوانب مختلف بحث را روشن نموده است.
فهرست
چکیده ۲
مقدمه ۳
تعریف عقد اجاره ۳
عقداجاره در قانون مدنی ۴
اوصاف عقد اجاره ۶
تفاوت اجاره و عقود مشابه ۸
انعقاد عقد اجاره ۹
موضوع عقد اجاره ۹
انحلال عقد اجاره ۹
نظر امامی و دکترکاتوزیان درباره انحلال عقد اجاره: ۱۵
منابع ۱۶

پاسخ دهید