شیوه های جدید نگهداری از تاسیسات برقی

شیوه های جدید نگهداری از تاسیسات برقی

تعداد صفحات: 55

نوع فایل: docx

دسته بندی:

قیمت: 7000 تومان

تعداد نمایش: 1160 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 24 دسامبر 2016

به روز رسانی در: 10 آگوست 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

پیشگفتار
فضاهای ساختمانی کشور در عین گستردگی، از حساسیت ویژه ای نیز برخوردارند. بروز اشکالهای کلی و جزئی در تاسیسات این فضاها اعم از تاسیسات برقی و مکانیکی باعث کاهش کارآیی واحدهای ساختمانی خواهد شد. متأسفانه علیرغم گستردگی این فضاها، ساختار اداری و فنی مناسبی برای تعمیر و نگهداری در کشور ما وجود ندارد. این امر جدای از خسارات معنوی ناشی از اتلاف وقت دانش آموزان و پرسنل ساختمانی و اداری، هزینه های مضاعفی را نیز بر سیستم ساختمانی کشور تحمیل می نماید. وجود یک سازمان کارآمد که بتواند بطور مرتب و منطقی خدمات تعمیر و نگهداری را انجام دهد باعث کارآیی بیشتری می شود.
در بسیاری از کشورها برای صرفه جویی در مخارج، بطور ناآگاهانه از روشی که تحت عنوان “نگهداری پس از خرابی” شناخته می شود، استفاده می گردد. در این سیستم روی هیچ بخشی از تجهیزات یا تاسیسات تا زمانیکه دچار خرابی و از کار افتادگی نشده اند، کاری انجام نمی شود و سپس زمانیکه خرابی رخ می دهد، ارزان قیمت ترین روش تعمیر برای به کار انداختن مجدد وسیله انتخاب می گردد. گرچه در ظاهر چنین روشی برای نگهداری، در جهت صرفه جویی در هزینه ها به نظر می رسد ولی عم ً لا خلاف آن صحیح است. در چنین سیستمی انجام تعمیرات به تعویق می افتد و اجازه داده می شود تا خرابی ها روی هم جمع گردد و مشکلات یک سازمان با هم ترکیب شوند. از سوی دیگر نگهداری تجهیزات بر اساس یک برنامه منظم زمان بندی شده، علاوه بر اینکه از خرابی و از کار افتادگی ناگهانی و غیر منتظره تجهیزات جلوگیری می کند، هزینه های کلی ساختمان را در طول چرخه عمر آن پایین می آورد. اساسًا شرایط نامتعادل محیطی و عدم اختصاص بودجه کافی برای نگهداری تأسیسات، دو عاملی هستند که در تخریب آن نقش دارند. ولی باید به این نکته توجه داشته باشیم که بسیاری از مشکلات مربوط به تأسیسات ارتباطی به فاکتورهای جغرافیایی و یا اجتماعی- اقتصادی ندارند بلکه به سطح اطلاعاتی پرسنل نگهداری، موضوع آموزش و عملکرد مدیریت بر می گردد

فهرست مطالب
پیشگفتار ۱
مقدمه ۸
روشهای طبقه بندی واحدهای ساختمانی برای کاربرد در تدوین ۹
الگوی تعمیر و نگهداری ۹
انتخاب معیار برای طبقه بندی واحد ساختمانی ۱۰
مقدمات تهیه الگوی تعمیر و نگهداری ۱۲
تقسیم بندی واحد تاسیسات ۱۳
کلیات الگوی تعمیر و نگهداری ۱۴
واحدهای تاسیسات برقی در فضاهای ساختمانی ۱۵
خطوط روشنایی و تغذیه پریزهای عمومی ۱۵
ملاحظات مربوط به سیم کشی تامین انرژی ۱۶
بازرسی ها و تعمیرات پیشگیرانه ۱۹
چراغها و لامپهای روشنایی ۲۱
انواع لامپهای ۲۳
معیارهای انتخاب لامپ ۲۳
تجهیزات جانبی ۲۵
عوامل نامطلوب در ثبات نوردهی ۲۶
فعالیتهای تعمیر و نگهداری پیشگیرانه در روشنایی ۳۰
بازرسی خروجی سیستم روشنایی ۳۲
کلید و پریزهای عمومی- تجهیزات سیستم سیم کشی ۳۲
کلیدها ۳۴
انواع کلیدهای ساختمانی ۳۶
پریزهای الکتریکی ۴۰
جعبه تقسیم ها و قوطی ها ۴۰
سرپیچ ها و پایه های لامپ ۴۱
اصول کار مدار ۴۲
کنتاکتور ۴۳
فیوزها ۴۴
منابع: ۴۸

پاسخ دهید