امنیت درشبکه های بی سیم

امنیت درشبکه های بی سیم

تعداد صفحات: 90

نوع فایل: docx

دسته بندی:

قیمت: 6000 تومان

تعداد نمایش: 1275 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 23 دسامبر 2016

به روز رسانی در: 10 آگوست 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

چکیده مطالب :
امروزه امنیت شبکه یک مساله مهم برای ادارات وشرکتهای دولتی وسازمانهای بزرگ وکوچک است تهدیدهای پیشرفته از تروریست های فضای سایبر کارمندان ناراضی وهکرهای رویکردی سیستمانیکا برای امنیت شبکه می طلبد.
امنیت درشبکه های بی سیم :
در بررسی روشما واستاندارد های امن سازی شبکه های محلی بی سیم مبتنی براستاندارد IEEE802.11می پردازیم .با طرح قابلیت امنیتی این استاندارد می توان از محدودیت ان آگاه شد استاندارد ۸۰۲۰۱۱ سروس های مجزا و مشخصی را برای تامین یک محیط امن در اختیار قرار میدهد دراین سروس اغلب توسط پروتکلWEPتامین میگرددوظیفه آن امن سازی میان مخدوم ونقاط استرسی بی سیم است در حال حاضر تنها پروتکل که امنیت اطلاعات و ارتباطات را در شبکه های بی سیم براساس استاندارد ۸۰۲٫۱۱ فراهم میکند WEPاست این پروتکل نوع استفاده از آن همواره امکان نفوذ به شبکه های بی سیم راهر نحوی ولو سخت وپیچیده فراهم میکند و بسیار از حملات برروی شبکه های سیمی دارای اشتراک است
فصل اول:
شبکه بی سیم چیست ؟
۱-۱ ارتباطات بی سیم و تنظیمات شبکه
۲-۱ انتخاب شبکه بی سیم وکابلی
۳-۱ تحهیزات مایکروسافت
فصل دوم:
شبکه های بی سیم ،کاربرد ها ،مزایا وابعاد
۱-۲ منشا ضغف امنیتی در شبکه های بی سیم و خطرات مغمول
فصل سوم:
شبکه های محلی ،بی سیم
فصل چهارم:
امنیت در شبکه های محلی بی سیم بر اساس استاندارد۱۱و۸۰۲
Authentication 4-1
Confidentiality 4-2
Integrity 4-3
فصل پنجم:
سیرویس های امنیتی wep
Authentication 5-1
Authentication 5-2 بدون روز نگاری
Authentication 5-3 با روز نگا ری Rc4

فصل ششم:
سرویس ها ی امنیتی Integrity, privaey
Privacy 6-1
Integritg 6-2
فصل هفتم:
ضعف های امنیتی wep
۱- ۷ استفاده ثابت از کلید های WEP
۲-۷ ضغف در الگوریتم
۳-۷ استفاده از CRT رمز نشده
فصل هشتم:
خطرها،حملات ،ملزومات امنیتی
۱-۸ حملات غیر فغال
۲-۸ شنود
۳-۸ آنالیز ترافیک
۴-۸ حملات غیر فعال
۵-۸ تغییر هویت
۶-۸ پاسخ های جعلی
فصل نهم:
Wimaxاستاندارد شبکه های بی سیم
پارامترهای موثر درانتخاب و پیاده سازی یک سیستم wlan
فصل دهم:
امنیت در شبکه محلی بی سیم
۱ : فناوری شبکه های بی سیم
IEEE802,11b
IEEE802,11g
IEEE.802,11a
IEEE.802,11h
IEEE.802,11i
۲ : امنیت درWLAN
Sniffing
Spoofing
Jemming
Sessing Hijacking
Denial of service
Man in the middle
Wired Equivalent Priveey:WEP
IEEE802.1x
۳ :ACCESS POINT تقلبی
۴ : عناصر فعال و سطوح WLAN
ایستگاه بی سیم
نقطه دسترسی
برد و سطح پوشش

پاسخ دهید