پروپوزال پاسخ های فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی چند رقم از گندم آبی به تنش شوری

پروپوزال پاسخ های فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی چند رقم از گندم آبی به تنش شوری

تعداد صفحات: 16

نوع فایل: docx

دسته بندی: - -

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 1634 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 29 دسامبر 2016

به روز رسانی در: 4 فوریه 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

خاکهای شور بیش از۷ درصد سطح خشکی های زمین را شامل می شوند . این زمین ها شامل زمین های ساحلی، باتلاق های شور، و زمین هایی که در اثر فعالیت انسان شور شده اند می باشند. در کشور ما نیزسطح کل خاکهای شور بیش از۳۳/۷ میلیون هکتار بر آورد شده است( مومنی ۱۳۸۰)
از طرف دیگر در اکثر جوامع بشری، گندم به عنوان یکی از محصول های راهبردی، تامین کننده اصلی جیره غذایی و قسمت اعظم پروتئین و کالری مورد نیاز افراد جامعه به حساب می آید. لذا با توجه به اهمیت ویژه این محصول زراعی ، در کشور ما نیز توجه خاصی به تولید این محصول پر مصرف و مهم شده است . به طوریکه در سالهای گذشته طرحهای متعددی ( مانند طرح ده ساله افزایش عملکرد و تولید گندم آبی و دیم کشور) به اجرا در آمد،تا اینکه بالاخره در سال زراعی۸۲-۱۳۸۱ تولید این محصول به مرحله خود کفایی رسید( بیش از ۳/۱۰ میلیون تن).
افزایش غلظت یونهای نمک ( کلر، کلسیم ، سدیم ، سولفات) در محلول خاک اثرات نامطلوب زیادی را به دنبال دارد ، که می توان به مواردی مانند: کمبود آب قابل استفاده ( تنش خشکی )- سمیت یونی ـ از بین رفتن تعادل یونی ـ متراکم شدن خاک – اختلالات تغذیه ای ـ کاهش رشد – کاهش عملکردو غیره اشاره نمود.
در این تحقیق سعی می شود در ابتدا چند واریته گندم آبی را انتخاب نموده و در صد جوانه زنی آنها را در تیمارهای مختلف شوری ( NaCl ) ، با قرار دادن دانه ها در پتری دیش، بررسی نموده و سپس دو رقم حساس و دو رقم مقاوم نسبت به تنش شوری انتخاب کرده و در مرحله بعد واریته های انتخاب شده را در محیط گل خانه و در گلدانهای ۴ کیلوگرمی،پر شده از خاک زراعی منطقه اقلید که قبلا از لحاظ بافت خاک و همچنین درصد برخی از مواد موجود در آن( برخی یونها مانند سدیم ، کلسیم، پتاسیم، نیتروژن، فسفر)، و همچنین هدایت الکتریکی( EC )،میزان pH ، کاملا آنالیز شده باشد، کشت می دهیم .( البته ظرفیت زراعی این خاک نیز محاسبه می شود، چون کلیه تیمارهایی که انجام می گیرد باید در حد ظرفیت زراعی خاک باشد) و تحت تیمارهای مختلف NaCl ( پنج تیمار ) قرار داده ، و برخی از صفات مورفولوژیک گیاه را در طول دوره رشد رویشی و همچنین در صورت وجود امکانات برخی از صفات فیزیولوژیک( میزان جذب بعضی عناصر،مقدار پرولین،قند های محلول) آنها را در شوریهای مختلف بررسی نموده و نتایج به دست آمده را به کمک رایانه، و با استفاده از بر نامه آماری MSTATC تجزیه وتحلیل می نماییم.

اطلاعات مربوطه
بیان مسئله (تشریح ابعاد ، حدود مسئله ، معرفی دقیق مساله ، بیان جنبه های مجهول و مبهم و متغیر های مربوط به پرسش های تحقیق ، منظور تحقیق )
سوابق مربوط بیان مختصر سابقه تحقیقات انجام شده درباره موضوع و نتایج به دست آمده در داخل و خارج از کشور نظرهای علمی موجود درباره موضوع تحقیق )
فرضیه ها
اهداف تحقیق (شامل اهداف علمی ۱،کاربردی۲ و ضرورت های ۳ خاص انجام تحقیق)
جنبه نوآوری و جدید بودن در تحقیق چیست
روش کار
روش گردآوری اطلاعات
ابزار گردآوری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
فهرست منابع و ماخذ

پاسخ دهید