مدلسازی و شبیه سازی سوئیچ MPLS و بررسی مقایسه ای نرم افزارهای موجود

مدلسازی و شبیه سازی سوئیچ MPLS و بررسی مقایسه ای نرم افزارهای موجود

تعداد صفحات: 95

نوع فایل: docx

دسته بندی: -

قیمت: 5000 تومان

تعداد نمایش: 1350 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 2 دسامبر 2016

به روز رسانی در: 8 آگوست 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

مدلسازی و شبیه سازی سوئیچ MPLS و بررسی مقایسه ای نرم افزارهای موجود
چکیده
امروزه سرعت بیشتر و کیفیت سرویس بهتر مهمترین چالش های دنیای شبکه می باشند. تلاشهای زیادی که در این راستا در حال انجام می باشد، منجر به ارائه فنآوری ها، پروتکل ها و روشهای مختلف مهندسی ترافیک شده است. در این پایان نامه بعد از بررسی آنها به معرفی MPLS که به عنوان یک فنآوری نوین توسط گروه IETF ارائه شده است، خواهیم پرداخت. سپس به بررسی انواع ساختار سوئیچ های شبکه …
فصل اول: کیفیت سرویس و فنآوری های شبکه ۱
۱-۱- مقدمه ۱
۱-۲- کیفیت سرویس در اینترنت ۱
۱-۲-۱- پروتکل رزور منابع در اینترنت ۳
۱-۲-۲- سرویس های متمایز ۴
۱-۲-۳- مهندسی ترافیک ۶
۱-۲-۴- سوئیچنگ برحسب چندین پروتکل ۹
۱-۳- مجتمع سازی IP و ATM ۹
۱-۳-۱- مسیریابی در IP ۱۲
۱-۳-۲- سوئیچینگ ۱۳
۱-۳-۳- ترکیب مسیریابی و سوئیچینگ ۱۴
۱-۳-۴- MPLS ۲۰
فصل دوم: فنآوریMPLS ۲۳
۲-۱- مقدمه ۲۳
۲-۲- اساس کار MPLS ۲۴
۲-۲-۱- پشته برچسب ۲۶
۲-۲-۲- جابجایی برچسب ۲۷
۲-۲-۳- مسیر سوئیچ برچسب (LSR) ۲۷
۲-۲-۴- کنترل LSP ۲۹
۲-۲-۵- مجتمع سازی ترافیک ۳۰
۲-۲-۶- انتخاب مسیر ۳۰
۲-۲-۷- زمان زندگی (TTL) ۳۱
۲-۲-۸- استفاده از سوئیچ های ATM به عنوان LSR ۳۲
۲-۲-۹- ادغام برچسب ۳۲
۲-۲-۱۰- تونل ۳۳
۲-۳- پروتکل های توزیع برچسب در MPLS ۳۴
فصل سوم: ساختار سوئیچ های شبکه ۳۵
۳-۱- مقدمه ۳۵
۳-۲- ساختار کلی سوئیچ های شبکه ۳۵
۳-۳- کارت خط ۴۰
۳-۴- فابریک سوئیچ ۴۲
۳-۴-۱- فابریک سوئیچ با واسطه مشترک ۴۳
۳-۴-۲ فابریک سوئیچ با حافظه مشترک ۴۴
۳-۴-۳- فابریک سوئیچ متقاطع ۴۵
فصل چهارم: مدلسازی و شبیه‌سازی یک سوئیچ MPLS ۵۰
۴-۱- مقدمه ۵۰
۴-۲- روشهای طراحی سیستمهای تک منظوره ۵۰
۴-۳- مراحل طراحی سیستمهای تک منظوره ۵۲
۴-۳-۱- مشخصه سیستم ۵۳
۴-۳-۲- تایید صحت ۵۳
۴-۳-۳- سنتز ۵۴
۴-۴ – زبانهای شبیه سازی ۵۴
۴-۵- زبان شبیه سازی SMPL ۵۶
۴-۵-۱- آماده سازی اولیه مدل ۵۸
۴-۵-۲ تعریف و کنترل وسیله ۵۸
۴-۵-۳ – زمانبندی و ایجاد رخدادها ۶۰
۴-۶- مدلهای ترافیکی ۶۱
۴-۶-۱- ترافیک برنولی یکنواخت ۶۲
۴-۶-۲- ترافیک زنجیره ای ۶۲
۴-۶-۳- ترافیک آماری ۶۳
۴-۷- مدلسازی کارت خط در ورودی ۶۴

۴-۸- مدلسازی فابریک سوئیچ ۶۶
۴-۸-۱- الگوریتم iSLIP ۶۶
۴-۸-۲- الگوریتم iSLIP اولویت دار ۷۱
۴-۸-۳- الگوریتم iSLIP اولویت دار بهینه ۷۶
۴-۹- مدلسازی کارت خط در خروجی ۷۹
۴-۹-۱ – الگوریتم WRR ۸۰
۴-۹-۲- الگوریتم DWRR ۸۱
۴-۱۰- شبیه سازی کل سوئیچ ۸۲
۴-۱۱- کنترل جریان ۹۰
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۹۳
۵-۱- مقدمه ۹۳
۵-۲- نتیجه گیری ۹۳
۵-۳- پیشنهادات ۹۴

پاسخ دهید