ساختار شبکه GPRS و پروتکل های آن

ساختار شبکه GPRS و پروتکل های آن

تعداد صفحات: 107

نوع فایل: docx

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 948 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 1 دسامبر 2016

به روز رسانی در: 26 ژانویه 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

چکیده
امروزه ارتباطات سیار با استفاده از شبکه مخابرات سیار در هر شهر،کشور و حتی قاره ای امکان پذیر شده است.شبکه مخابرات سیار در برگیرنده یک سری از دستورالعمل های هوشمند است که از تحریک پذیری شخصی مشترک و یا کاربر شبکه با توجه به چگونگی تشخیص هویت و تصدیق اعتبار او تا تعیین مکان و مدیریت فرآیند ارتباط رسانی به کاربر شیار را شامل می شود.در آغاز،مخابرات سیار به طور انحصاری تنها برای ارتباطات مبتنی بر مکالمه گرفته می شود،اگرچه به زودی با استفاده از سرویس پیام کوتاه روند برقراری ارتباط بین مشترکین مخابرات سیار دچار تحول شگرف شد،به گونه ای که امروز میلیاردها پیام متنی به طور ماهیانه بین مشترکین شبکه مخابرات سیار رد و بدل  می شود…
فصل اول : معرفی شبکه GSM
۱-۱-معرفی شبکه GPRS    ۱
۱-۲- خلاصه ای از عناصر زیر سیستم های شبکه (GSM)    ۱
۱-۳-ایستگاه سیار(MS)    ۲
۱-۴-واحد شناسایی مشترکین(SIM)    ۲
۱-۵-ایستگاه فرستنده گیرنده پایه(BTS)    ۲
۱-۶-کنترل کننده ایستگاه پایه(BSC)    ۳
۱-۷-واحد تطبیق نرخ و ترانکسکدر(TRAU)    ۳
۱-۸-مرکز خدمات سوئیچینگ موبایل(MSC)    ۳
۱-۹-حافظه اطلاعات ثابت مشترک(HLR)    ۴
۱-۱۰-حافظه موقت محلی(VLR)    ۴
۱-۱۱-ثبات مشخصه تجهیزات(EIR)    ۴
۱-۱۲-مرکز تصدیق هویت(AUC)    ۵
فصل دوم :انتقال دیتا در شبکه GSM و GPRS
۲-۱-انتقال دیتا در شبکه GSM و GPRS    ۶
۲-۲-انتقال دیتای سوئیچینگ مداری از طریق GSM    ۶
۲-۲-۱-سوئیچینگ مداری دارای مزایای زیر است    ۶
۲-۲-۲-معایب و مشکلات برای انتقال دیتا با پهنای باند متغیر    ۷
۲-۳-انتقال دیتای سوئیچینگ بسته ای از طریق GPRS    ۸
۲-۳-۱- مزایای سیستم های سوئیچینگ بسته ای    ۹
۲-۳-۲- مزایای GPRS برای انتقال دیتا بر روی شبکه سوئیچینگ مداری GSM    ۱۰
۲-۴- GPRSو پروتکل IP    ۱۲
۲-۵- مقایسه انتقال اطلاعات در شبکه GPRS با شبکه خط ثابت    ۱۲
فصل سوم :واسطه هوایی در GPRS
۳-۱- واسطه هوایی در GPRS    ۱۴
۳-۲- کاربرد تایم اسلات روی واسطه هوایی در شبکه های GSMو GPRS    ۱۵
۳-۳- کلاس بندی مالتی اسلات ها    ۱۶
۳-۴- کاربرد تایم اسلات GSM/GPRS ترکیبی دریک ایستگاه پایه    ۱۹
۳-۵- کلاس های ایستگاه سیار(MS)    ۲۰
۳-۶-مد عملیاتی شبکه    ۲۱
فصل چهارم :کانال های منطقی GPRS بر  روی واسطه هوایی
۴-۱-کانال های منطقی GPRS برروی واسطه هوایی    ۲۵
۴-۲-کانال ترافیک دیتای بسته ای(PDTCH)    ۲۶
۴-۳-کانال کنترلی وابسته ای بسته ای(PACCH)    ۲۶
۴-۴-کانال کنترل پیشترفتگی زمانی بسته ای(PTCCH)    ۲۷
۴-۵-کانال دسترسی تصادفی(RACH)    ۲۸
۴-۶-کانال پذیرش دسترسی(AGCH)    ۲۸
۴-۷-کانال فراخوانی(PCH)    ۲۹
۴-۸-کانال کنترل پخش(BCCH)    ۲۹
۴-۹-ترکیب کانال ها    ۳۲
۴-۱۰-نگاشت کانال های منطقی دیتای بسته ای برروی کانال های فیزیکی    ۳۳
فصل پنجم: مدل حالت GPRS
۵-۱- مدل حالت GPRS    ۳۵
۵-۲- حالت سرگردان    ۳۵
۵-۳- حالت آماده    ۳۶
۵-۴- حالت انتظار    ۳۸
فصل ششم : عناصرشبکه GPRS
۶-۱- عناصر شبکه  GPRS    ۴۱
۶-۲- واحد کنترل بسته (PCU)    ۴۱
۶-۲-۱-پیام های سیگنالینگی GPRS و مانیتورینگ GSM    ۴۳
۶-۲-۲-مکان قرار گیری PCU    ۴۳
۶-۳-ند پشتیبانی خدمات GPRS(SGSN)    ۴۴
۶-۳-۱-مدیریت سطح کاربردی    ۴۴
۶-۳-۲-مدیریت سطح سیگنالینگی    ۴۶
۶-۴-ند پشتیبانی گذرگاهGPRS(GGSN)    ۵۰
فصل هفتم :مدیریت منابع رادیویی GPRS
۷-۱- مدیریت منابع رادیویی GPRS    ۵۱
۷-۲- جریان های بلاک موقتی(TBF) در مسیر Uplink    ۵۱
۷-۳-جریان های بلاک موقتی درمسیر Downlink    ۵۴
فصل هشتم :واسطه های GPRS
۸-۱- واسطه های GPRS    ۵۷
۸-۲- واسطه Abis    ۵۷
۸-۳-واسطه Gb    ۵۸
۸-۴- واسطه Gn    ۵۹
۸-۵- واسطه Gi    ۶۲
۸-۶- واسطه Gr    ۶۲
۸-۷- واسطه Gc    ۶۳
۸-۸- واسطه Gp    ۶۴
۸-۹- واسطه Gs    ۶۵
فصل نهم :معماری پروتکلی GPRS
۹-۱- معماری پروتکلی GPRS    ۶۶
۹-۲-تصدیق هویت مشترک    ۶۹
۹-۳-رمزنگاری    ۷۱
۹-۴-محرمانه سازی هویت مشترک    ۷۱
فصل دهم: معماری کلی سیستم GPRS
۱۰-۱-معماری کلی سیستم GPRS    ۷۲
۱۰-۲- مسیریابی    ۷۵
۱۰-۳- فرآیند آدرس دهی وتبدیل آن در GPRS    ۷۶
۱۰-۴- ارتباط با شبکه های IP    ۷۷
فصل یازدهم: به کارگیری WAP ازطریق GPRS
۱۱-۱-به کارگیری WAP ازطریق GPRS    ۸۰
۱۱-۲- خدمات پیام رسانی چند رسانه ای(MMS)در GPRS    ۹۳
۱۱-۳-جستجوی صفحات وب از طریق شبکهGPRS    ۱۰۲
۱۱-۳-۱-تأثیرگذار عامل تاخیر بر روی عملکرد جستجوی صفحات وب    ۱۰۲
۱۱-۳-۲-بهینه سازی جستجو گر وبرای جستجوی صفحات وب از طریق موبایل     ۱۰۵
نتیجه گیری    ۱۰۷
منابع    ۱۰۸

پاسخ دهید