پاورپوینت پی و پی سازی ساختمان (مبحث هفتم)

پاورپوینت پی و پی سازی ساختمان (مبحث هفتم)

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 1060 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 14 ژانویه 2017

به روز رسانی در: 14 ژانویه 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

 
در قالب ۲۶ اسلاید بصورت کامل مناسب برای رشته های مکانیک و عمران

مقدمه
نیاز به تدوین مقرراتی برای بررسی های ژئوتکنیکی با هدف انجام طراحیهای ژئوتکنیکی و به تبع ان ضوابط کلی انجام ازمایشهای ژئوتکنیکی به منظور تعیین پارامترهای موردنیاز طراحی در چارچوب طرح تدوین مقررات ملی ساختمان به وضوح می شود .در این راستا با استفاده از مدارک موجود در ادبیات فنی ژئوتکنیک سعی شده است دستورالعملی کلی جهت نحوه برنامه ریزی و انجام ازمایشهای ژئوتکنیکی (در ساختگاه و در ازمایشگاه)، تعیین پارامترهای طراحی و نهایت انجام طراحیهای ژئوتکنیکی تدوین شود تا به کمک ان خطوط کلی و فهرست خدمات لازم روشن گردد

هدف:
بررسیهای مورد نیاز طراحی های ژئوتکنیکی با هدفهای زیر صورت می گیرد:
الف:گرداوری اطلاعات لازم از ساختگاهبرای طراحی ایمن و اقتصادی ساختمان
ب:گرداوری اطلاعات لازم برای برنامه ریزی موقت و دائمی برای ساخت و ساز بنا که از طرق مختلف به شرایط زمین ساختگاه مرتبط می شوند، شامل شرایط اب زیرزمینی و غیره.
پپیش بینی و شناسایی مشکلات احتمالی که ممکن است در خلال اجرا و پس از ان از ناحیه زمین بروز نماید.

فهرست مطالب
۷-۱-۱ مقدمه
۷-۱-۲ هدف
۷-۱-۳ دامنه کاربرد
۷-۱-۴ فرضیات تهیه این مقررات
* پی (Foundation)
* برنامه ریزی مطالعات
۷-۱-۵مراحل انجام مطالعات
۷-۲ مبانی طراحی ژئوتکنیکی
۷-۲-۲رده ھای ژئوتکنیکی
۷-۲-۴ملاحظات بارگذاری در طراحی ژئوتکنیکی
۷-۴ پی های سطحی (شالوده ھا)
۷-۴-۲ حالتھای حدی:
۷-۵پی های ژرف (شمعھا)
۷-۵-۱۰روش های طراحی وملاحظات طراحی
۷-۶ سازه ھای نگهبان
۷-۶-۱نمونه سازه نگهبان