نقد و تحلیل آراء ادبی غربی‌ها

نقد و تحلیل آراء ادبی غربی‌ها

تعداد صفحات: 31

نوع فایل: docx

دسته بندی:

قیمت: 3000 تومان

تعداد نمایش: 1191 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 30 ژانویه 2017

به روز رسانی در: 30 ژانویه 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

نقد و تحلیل آراءادبی غربی‌ها
چکیده
در تعریف واژه ی ادبیات، ماهیت، فواید و نقش آن در زندگی بشر و نیز در حوزه ها و کارکردهای عملی آن، از قدیمترین زمان تاکنون مباحث گوناگونی صورت گرفته است؛ برخی آنرا به مفهوم اخلاقی و برخی در معانی ادبی و عده ای نیز به هر دو مفهوم اخلاقی و ادبی آن به کار برده اند.
اما امروزه ادبیات با سایر علوم جدیدی چون روان شناسی، زبان شناسی و نقد ادبی پیوند خورده و اهمیت والایی پیدا کرده است.
اگر ما یک سیر اجمالی در آراء و نظریه های ادبی غربی ها داشته باشیم، با مطالعه ی آراء ادبی افلاطون، ارسطو، سیدنی، جان درایدن، جانسن و کالریچ و دیگران در می یابیم که:
اولاً جریان فکری ادبی که از ارسطو شروع و به کالریچ ختم می شود، متناسب با شرایط فرهنگ اروپایی است؛ به ین صورت که اگر در آراء آنها ابتدا موضوع اخلاقی در حوزه ی ادبیات دارای نقش و معنای خاصی بود، رفته رفته رنگ باخته و «لذت» جانشین «تعالیم اخلاقی» می گردد.
ثانیاً در تعریف ماهوی شعر و ادبیات با مشکلات و نارسایی های چندی روبه رو هستیم که تعمیم آن نظرها به آثار ادبی مهم دنیا، نه تنها مشکل، بلکه گاهی ناممکن و یا حداقل ضعیف می باشد.
در این مقاله ضمن تبیین و روشنگری جریانات تاریخی آراء ادبی غربی، که از اخلاق به التذاذ و از ایضاح به ابهام می گراید، سعی شده با کمک از نظریه های ادبی خواجه نصیر و بند کروچه و استفاده از مفهوم «شهود»، یک تعریف جامع و کاربردی تری از ادبیات ارائه شود تا گره گشای بسیاری از مشکلات ادبی و علمی ما باشد.
کلید واژه ها: آراء ـ ادبی ـ امروز ـ شهود ـ غرب ـ نقد ـ یونان

فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2
مواد و روش ها 4
نتایج و مباحث 5
آراء یونانیان و غربی ها در باب ماهیت سخن ادبی 5
افلاطون و الهامی بودن شعر 5
ارسطو و ساختار شعر و سخن ادبی 6
دفاع سیدنی از نظریه ی ارسطو 7
جان درایدن و طبیعت عام بشری 8
وردزورث و حقیقت کلی شعر 9
کالریچ و آفرینندگی شعر 10
نظر شلّی در دفاع از شعر و سخن ادبی 11
نظریه ی ادبی فرمالیسم 12
نظریه‌ی ساختار گرایی و ادبیات 13
نیچه و لذّت ادبی 13
ابهام گرایی و پوچی در ادبیات 14
نظر ژان پل سارتر درباره ی ادبیات 15
مفهوم و ماهیت سخن ادبی در بین عرب ها 16
تحلیل آراء حکما و نظریه پردازان ایرانی 18
مفهوم امروزی ادبیات 20
نظر خواجه نصیر درباره ی شعر و سخن ادبی 22
نظر کروچه درباره ی ادبیات 23
نتیجه‌گیری نهایی 25
منابع و مآخذ 26
ABSTRACT 29