مقایسه پاسخ های فیزیولوژیکی وعملکردی تعدادی از ارقام زراعی گندم نان به تنش خشکی

مقایسه پاسخ های فیزیولوژیکی وعملکردی تعدادی از ارقام زراعی گندم نان به تنش خشکی

تعداد صفحات: 14

نوع فایل: docx

دسته بندی: - - -

قیمت: 3000 تومان

تعداد نمایش: 1174 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 29 دسامبر 2016

به روز رسانی در: 29 دسامبر 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

گندم گیاهی است که به مقدار زیاد و در سطح وسیعی از زمینهای کشاورزی دنیا و حتی در نواحی خشک کشت گردیده و محصول کافی تولید می نماید]۳[ . تعداد گونه ها و ارقام آن ممکن است از هر نوع گیاه مولد دانه اعم از اهلی و یا وحشی بیشتر باشد]۲ [. اهمیت اقتصادی گندم چه از نظر تولید و چه از نظر تغذیه در دنیا بیش از سایر محصولات کشاورزی می باشد. حتی در مناطقی که به علت متغیر بودن شرایط اقلیمی و یا خشکی محیط امکان تولید سایر محصولات وجود نداشته باشد، می توان گندم تولید کرد]۳[ . این گیاه در بین غلات، غذای اصلی ۳۵ در صد جمعیت دنیا را تشکیل می‌دهد]۱۲ [ . گندم از نظر تولید و سطح زیر کشت مهمترین محصول کشاورزی ایران می باشد و افزایش محصول آن روز به روز مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. این محصول از نظر اقتصادی و تأمین غذای اصلی از اهمیت بسیاری برخوردار است]۳ [.
یکی از مهمترین اهداف اصلاحی در گندم افزایش عملکرد می باشد. عملکرد دانه در غلات زمستانه صفت بسیار پیچیده ای است که تحت تأثیر مکانیسم های فیزیولوژیک زیادی قرار گرفته و با وراثت پذیری پائین، بخصوص در شرایط خشکی، توصیف شده است]۷[ .
پدیده خشکی در ایران یکی از مهمترین عوامل محدود کننده تولیدات زراعی می باشد. بخش زیادی از اراضی زیر کشت گندم در ایران در مناطق خشک و نیمه خشک قرار گرفته است. در این مناطق، به دلیل کمبود منابع آب، عملکرد بشدت کاهش می یابد. در اینگونه مناطق میزان بارندگی اندک (کمتر از ۳۰۰میلی‌متر) و توزیع آن از سالی به سال دیگر متفاوت است. بنابراین پیش بینی میزان و توزیع آن بسیار مشکل است و در نتیجه اصلاح ارقام برای مناطق خشک و نیمه خشک ضروری بنظر می رسد]۱ [. ارقام موفق‌تر آنهایی هستند که دارای وضعیت بهتری از نظر عملکرد و سایر خصوصیات زراعی باشند و به علاوه برتری آنها باید در شرایط محیطی مختلف تا حدودی ثابت و قابل اعتماد باشد. به منظور طراحی یک برنامه اصلاحی مؤثر برای بوجود آوردن ارقام قابل کشت در محیط‌های خشک لازم است که ابتدا نحوه وراثت صفات مشخص شود]۵[ . موفقیت در اینگونه روشهای به نژادی، به انتخاب والدهای مناسب در اینگونه محیط‌ها، بررسی میزان تأثیر عوامل محیطی و اثر متقابل عوامل ژنتیکی و محیطی بستگی دارد.

اطلاعات مربوطه
بیان مسئله (تشریح ابعاد ، حدود مسئله ، معرفی دقیق مساله ، بیان جنبه های مجهول و مبهم و متغیر های مربوط به پرسش های تحقیق ، منظور تحقیق )
سوابق مربوط بیان مختصر سابقه تحقیقات انجام شده درباره موضوع و نتایج به دست آمده در داخل و خارج از کشور نظرهای علمی موجود درباره موضوع تحقیق )
فرضیه ها
اهداف تحقیق (شامل اهداف علمی ۱،کاربردی۲ و ضرورت های ۳ خاص انجام تحقیق)
جنبه نوآوری و جدید بودن در تحقیق چیست
روش کار
روش گردآوری اطلاعات
ابزار گردآوری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
فهرست منابع و ماخذ

پاسخ دهید