بررسی رضایت شغلی بر بهره وری و سلامت روان

بررسی رضایت شغلی بر بهره وری و سلامت روان

تعداد صفحات: 8

نوع فایل: docx

دسته بندی: -

قیمت: 8000 تومان

تعداد نمایش: 1168 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 19 دسامبر 2016

به روز رسانی در: 31 جولای 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

مقدمه
رضایت شغلی به عنوان مهم ترین نگرش به طرز تلقی یا قضاوتی که اعضای بدن یک سازمان نسبت به شغل،محیط کار خود را دارند باز می گردد.منظور از رضایت شغلی فرد ان است که بطور کلی شغل خود را دوست داشته باشد و برای آن ارزش قائل باشد و نگرش مثبتی نسبت به آن داشته باشد.
افراد سازمان برای ۵ عامل «حقوق دستمزد» فرصت ارتقا ،ماهیت کار ،خط مشی ها و سیاست های سازمان و شرایط کاری طرز تلقی های خاصی داشته باشند و درجه رضایت کارکنان از هریک از این عوامل متفاوت است. از این حیث یکی از وظایف مهم مدیران در سازمان ها فراهم نمودن زمینه های رضایتشغلی انهاست .زیرا رضایت شغلی با سلامت روان ،کارایی و اثربخشی کارکنان همبستگی است.
نتایج برخی از مطالعات حاکی از آن ات که خشنودی شغلی با شادکامی کلی سلامت روان و امید زندگی طولانی در ارتباط است .ویلنت دریافت که کارکرد شغلی خوب با کارکرد سالم در بسیاری از زمینه های زندگی ارتباط دارد.تحقیقات اولیه بر نقش فعالیت جسمی در محیط کار متمرکز بودند درسالهای اخیر محیط کار اهمیت زیادی یافته و به عنوان یک مکان مناسب برای فعالیت های ارتقای سطح سلامت مورد توجه قرار گرفته است.محیط کار فرصت و امکانات مناسب برای نتاثیر بر شیوه ی زندگی فرد را فراهم می آورد،همچنین د رمحیط کاری می توان آسیب پذیری فرد در برابر بیماری ها را تحت نظر گرفت .باتوجه به نقش کارکنان سازمان ها در ارائه کار با کیفیت و مطلوب این پژوهش به رابطه ی مولفه های رضایت شغلی با سلامت روان کارکنان می پردازد.
موضوع: بررسی رابطه رضایت شغلی بر بهره وری کارمندان

مقدمه
بیان مسئله:
اهمیت و ضرورت مسئله
سوالات تحقیق
فرضیات :
مدل تحقیق
روش تحقیق
جامعه آماری
نتیجه گیری

پاسخ دهید