تحقیق انگلیسی با ترجمه فارسی (پیشرفتها در حسابداری)

تحقیق انگلیسی با ترجمه فارسی (پیشرفتها در حسابداری)

تعداد صفحات: 40

نوع فایل: docx

دسته بندی: -

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 1102 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 23 دسامبر 2016

به روز رسانی در: 31 جولای 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

Improving earnings quality: The effect of reporting incentives and accounting standards
پیشرفتها در حسابداری:ثبت پیشرفتها در حسابداری بین المللی
بهبود کیفیت عایدیها؛ اثر گزارش انگیزه ها و استانداردهای حسابداری

We investigate the different effects on earnings quality of accounting standards and reporting incentives for Germany over the period 1994 to 2005. To this end, we control for reporting incentives at the firm level, instead of the country level, by using the timing of voluntary IFRS adoption as a proxy for reporting incentives. We then include reporting incentives in an analysis of earnings management and information asymmetry. Contrary to common expectation, we find that IFRS reporting potentially decreases earnings quality on average; but also that reporting incentives appear to have lower effects on earnings quality in IFRS statements than in GGAAP statements. Thus, IFRS may lead to more homogenous earnings quality across firms.
چکیده مطالب
ما اثرات مختلف را روی کیفیت درامدها وعایدیها استانداردهای حسابداری تحقیق می کنیم وانگیزه ها را برای المان در طول دوره ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۵ گزارش می کنیم.به این منظور ما گزارش انگیزه ها را در سطح شرکتی بجای سطح کشوری، با استفاده از زمان تطبیقifrs داوطلبانه به عنوان ضدونقیضی برای گزارش انگیزه ها کنترل می کنیم. سپس انگیزه های گزارش را در تحلیلی از مدیریت عایدیها و عد تقارن اطلاعات را مطرح می کنیم. در مقایسه با انتظارات رایج ما می فهمیم که گزارش IFRS به ویژه کیفیت عایدیها را به طور میانگین کاهش می دهد؛ اما همچنین گزارش انگیزه ها اثرات کمتری در روی کیفیت عایدیها در بیانیه های IFRS نسبت به GGSSPدارد.
از این روی IFRSممکن است به کیفیت عایدیها مشابه در سرتاسر شرکتها منجر شود.
کلید واژه ها: استانداردهای حسابداری؛گزارش انگیزه ها؛ کیفیت عایدیها؛ تطبیقIFRS اجباری؛ مدیریت عایدیها ؛عدم تقارن اطلاعات.

در قالب word با ترجمه فارسی

پاسخ دهید