تحقیق انگلیسی با ترجمه Arctan قدرت فرکانس Droop برای بهبود ریز شبکه پایداری

تحقیق انگلیسی با ترجمه Arctan قدرت فرکانس Droop برای بهبود ریز شبکه پایداری

تعداد صفحات: 20

نوع فایل: zip

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 1131 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 5 فوریه 2017

به روز رسانی در: 31 جولای 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

مقاله انگلیسی با ترجمه Arctan قدرت فرکانس Droop برای بهبود ریز شبکه پایداری
Arctan Power–Frequency Droop for Improved Microgrid Stability

Abstract:The term microgrid is usually reserved for a modest sized, local distributed generation network that will largely operate standalone (i.e., without a grid connection.) The most common power flow control method utilized in a standalone microgrid is a technique known as power–frequency droop. This paper introduces the concept of utilizing an arctan function for the power–frequency droop profile. The use of this arctan function improves the small signal stability of the two-inverter microgrid, provides natural frequency bounding, and is flexible in its application. SABER simulations are performed to obtain the operating points about which the system is linearized for the stability analysis. Experimental results obtained from a dSPACE-controlled, low-voltage, two-inverter hardware system are presented to verify the theoretical and simulation results.
Index Terms—Distributed control, distributed generation (DG( microgrids, power frequency droop, power sharing stability.

چکیده
ریزشبکه معمولا برای یک اندازه، شبکه نسل توزیع محلی نسبتا کم استفاده می شود ، که تا حد زیادی مستقل خواهد بود (یعنی بدون اتصال به شبکه.) محفوظ روش کنترل جریان قدرت رایج ترین استفاده در یک ریزشبکه مستقل یک تکنیک شناخته شده به عنوان قدرت و افت فرکانس است . در این مقاله مفهوم استفاده از یک arctan تابع برای مشخصات افت قدرت فرکانس معرفی می شود . استفاده از این arctan تابع را بهبود می بخشد و پایداری سیگنال کوچک از ریزشبکه-اینورتر دو، محدوده فرکانس طبیعی فراهم می کند، و انعطاف پذیر در نرم افزار آن است. شبیه سازی SABER برای به دست آوردن نقطه کار در مورد سیستم برای تجزیه و تحلیل ثبات خطی انجام می شود. نتایج تجربی به دست آمده از دیاسپیس تحت کنترل، ولتاژ کم، سیستم سخت افزاری دو اینورتر ارائه به منظور بررسی نتایج نظری و شبیه سازی می باشد .
واژه ها : توزیع کنترل، تولید پراکنده (DG)، ریز شبکه، افت فرکانس قدرت، تقسیم قدرت ثبات.