آفات مهم غلات وگیاهان و راه های مبارزه با آن

آفات مهم غلات وگیاهان  و راه های مبارزه با آن

تعداد صفحات: 30

نوع فایل: docx

دسته بندی: -

قیمت: 3000 تومان

تعداد نمایش: 1204 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 28 دسامبر 2016

به روز رسانی در: 31 جولای 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

« سومین جایی که زمین شادمان ترین است ، آنجاست که یکی از خداپرستان بیشترین غله را کشت کند و بیشترین گیاه را بکارد. »
مقدمه:
جانوران روی زمین ، برای ادامه زیست و بقایای نسل خود نیاز به مقدار معینی انرژی دارند که به تقریب تمام آن توسط نور خورشید تأمین می گردد. در ابتدا نور توسط گیاهان سبز ، تا به انرژی شیمیایی تبدیل شود. تا سایر جانداران بتوانند با تغذیه این گیاه نیروی مورد نیاز خود را بدست آورند.
محصول های کشاورزی که برای غذا ، مورد حمله گیاهان پست و جانوران مختلف قرار می گیرند. در اثر حمله دچار کم رشد و کم محصولی می شوند.
و از آغاز کشاورزی ، انسان با این مشکل روبرو بوده است. به طور کلی ، می توان جاندارانی را که به گیاهان خسارت وارد می سازند به سه گروه علف های هرز ، عوامل بیماری زا و آفات تقسیم نمود. با اینکه نتیجه فعالیت هر سه گروه کم و یا نابود شدن محصول و بالارفتن هزینه تولید است. هر گروه با شیوه ای ویژه خود خسارت هایی وارد می آورد.

فهرست
مقدمه: ۱
محیط های کشت : ۲
وسایل مورد نیاز در مزرعه ۳
مشخصات نمونه خوب ۳
بیماری مهم در غلات ۴
عامل بیماری Fusarium Graminearum ۴
کنترل : ۴
عامل بیماری Septoria Tritici ۴
کنترل : ۴
عامل بیماری Erysiphe Graminis ۵
کنترل : ۵
عامل بیماری Puccinia Strii formis ۵
کنترل : ۵
بیماری ها در مرکبات ۶
آنتراکنوز مرکبات : ۶
شکل شناسی : ۷
نماتد مرکبات ۷
تحریک به تولید اسپور با ایجاد شرایط رطوبتی مطلوب: ۸
آیا ریشه سالم است یا بیمار ؟ ۹
بررسی ریشه گیاهان علفی: ۹
جداسازی عوامل بیماریها: ۹
طبقه بندی قارچ ها ۱۰
اسپور یک سلولی داخلی پیکنید، رنگ روشن: ۱۰
اسپورها با جداره عرضی و طولی ، تیره رنگ: ۱۱
رشته های هیف و کنیدی برها: ۱۱
قارچ های نازا ۱۱
قارچ های عامل مرگ گیاهچه PYTHIACEAE ۱۲
سیاهک ها SMUTS ۱۲
زنگ ها RUSTS ۱۲
بیماری پوسیدگی طوقه برنج: ۱۲
تاریخچه ، انتشار ، اهمیت ۱۲
نشانه های بیماری ۱۳
زیست شناسی: ۱۴
مبارزه : ۱۵
سفیدک دروغی یا داخلی سیب زمینی : ۱۵
تاریخچه ، انتشار ، اهمیت ۱۵
نشانه های بیماری: ۱۶
سس ۲۰
اهمیت: ۲۰
مشخصات سس: ۲۱
بیماری پژمردگی بوته گوجه فرنگی: ۲۲
تاریخچه ، انتشار ، اهمیت ۲۲
نشانه های بیماری : ۲۲
مبارزه: ۲۴
منابع : ۲۵

پاسخ دهید