تحقیق اثر بلایای طبیعی بر محیط زیست

تحقیق اثر بلایای طبیعی بر محیط زیست

تعداد صفحات: 25

نوع فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 3000 تومان

تعداد نمایش: 1105 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 30 آوریل 2017

به روز رسانی در: 30 آوریل 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

تحقیق اثر بلایای طبیعی بر محیط زیست
چکیده
تخریب زیستگاه یکی از مهمترین عوامل انقراض و نابودی گونه‌هاست. این تخریب به دو صورت رخ می‌دهد:
الف_ تخریبی که متأسفانه ناشی از فعالیت‌های نادرست و خودخواهانه‌ی انسان‌هاست و بر اساس برآورد IUCN اولین عامل انهدام گونه‌های حیات وحش به حساب می‌آید. (باعث انقراض 127 گونه ماهی، 27 دوزیست، 40 خزنده، 102 پرنده و 153 پستاندار در سال 1980 میلادی و به طور کلی 30% انهدام گونه‌هاست).

ب_ بلایای طبیعی
Shaffer چهار دلیل برای انقراض گونه‌ها بیان می‌کند:
1. وقایع اتفاقی در زیستگاه
2. وقایع اتفاقی در دینامیزم جمعیت
3. بلایای طبیعی
4. احتمالات ژنتیکی

بلایای طبیعی از طریق اثراتی که بر محیط زیست می‌گذارند، در بیشتر موارد به علت تخریب زیستگاه گونه‌ها و به علت عدم سازگاری گونه‌های زنده‌ مانده با محیط تخریب شده و تغییر یافته‌ی جدید باعث از بین رفتن گونه و حتی انقراض گونه‌ها می شوند.

فهرست
مقدمه 1
مهمترین بلایای طبیعی عبارتند از: 3
• سیل 3
• فرسایش 4
• گسیختگی دامنه ها 5
• نشست و فروریزش زمین 5
• زمین لرزه 6
زمین لرزه_ صداهای زلزله 7
زمین لرزه_ نورهای زلزله 7
زمین لرزه_ لرزش های دریا (تسونامی) 7
زمین لرزه_ تغییر مشخصات آب چشمه ها 8
زمین لرزه_ ایجاد شکاف و گسل 8
زمین لرزه_ زمین لغزش 8
زمین لرزه_ آبگونگی و وارونگی 9
• رعد و برق 9
• آتشفشان 10
• خشکسالی 10
اثرات تغییرات اقلیمی بر خطر حوادث و بلایای طبیعی 12
تغییرات جهانی اقلیم 12
پروژه های بی نهایت 15
امواج گرمایی 18
سیلاب ها 18
گردباد های حاره ای 19
ال نینو و دیگر تغییر پذیری ها در سیستم اقلیم 19
نتایج 20
منابع و مآخذ 22