تأثیر مشارکت زنان در عرصه های عمومی و خانوادگی

تأثیر مشارکت زنان در عرصه های عمومی و خانوادگی

تعداد صفحات: 65

نوع فایل: docx

دسته بندی:

قیمت: 13000 تومان

تعداد نمایش: 1304 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 6 فوریه 2017

به روز رسانی در: 8 آگوست 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

تأثیر مشارکت زنان در عرصه های عمومی و خانوادگی

چکیده:
زنان که تقریباً نیمی از جمعیت دنیا را تشکیل می دهند حدود دو سوم از کارهای دنیا را انجام میدهند با این حال آنها تنها ده درصد از درآمد جهانی را به دست می آورند کمتر از یک درصد دارایی جهان را در اختیار دارند این موضوع نشان می دهد که بیشتر از آنهایی مواجی و اغلب  در ارتباط با وظایف خانه داری مانند: به دنیا آوردن و پرورش کودکان، نظافت و حفظ خانواده نگهداری از سالمندان و بیماران است. علاوه بر کارهای روزمره خانگی همچنین بسیاری از زنان کارهای خارج از خانه را تقریباً با دستمزد پایین انجام می دهند.
زن به عنوان مادر رسالت ویژه ای رابر عهده دارند و در مقام مادر بودن دارای احترام و اکرام خاصی است زنان نباید از مسئولیت بزرگی که خداوند بر دوش آنها نهاده است بی خبر باشند در واقع مادران هستند که با تربیت فرزندان خود پایه های خانواده و جامعه سالم را بنا می نهند. بسیاری از زنان با وجود تحصیلات و توانایی کافی برای انجام کارهای تخصصی مجبور می شوند در منزل بمانند وظایف مادری و همسری خود بپردازند زیرا تمام کارهای خانگی بر عهده آنها است و همسرانشان به علت تفکر سنتی خود حاضر به همکاری آنها نیستند( ن خ، سال: شماره صفحه ) (احمدی، 1390: 200).
نظام  جمهوری اسلامی ایران که با عنایت به آموزه های اسلامی و توجه به نقش و جایگاه و بسط عدالت و رفع محرومیت و ظلم در جامعه تأسیس گردیده است توجه ویژه ای را به مسائل زنان داشته و همان گونه که در بیانات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری مشاهده می گردد درک ارزش و جایگاه انسانی  زن و کوشش در جهت ارتقای سطح کیفی زندگی زنان جامعه از اهم وظایف دولت اسلامی بوده است. به این ترتیب نظام اسلامی فارغ از دیدگاه های افراطی (تجددطلبانه) و تفریطی (متحجرانه) موظف به اعتدال و توجه به شخصیت و کرامت انسانی زن در جامعه است از این حیث زنان نیز همانند مردان از حقوق سیاسی، اجتماعی ، فرهنگی و … برخوردار گشتند و تفاوت های فطری و طبیعی میان زن و مرد که موجب ایفای نقش ها و تکالیف متفاوتی توسط ایشان می شود و مطابق فطرت انسانی است. آنان را از حقوق انسانی مشترک با مردان محروم نخواهد ساخت.

فهرست مطالب
فصل اول:
کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
1-2- بیان مسئله
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
1-4- اهداف تحقیق
1-5- سئوالات تحقیق
1-6- فرضیه های تحقیق
1-7- محدودیت ها – مشکلات
فصل دوم:
ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه
2-2- مفهوم مشارکت
2-3- انواع مشارکت
2-3-1- مشارکت اجتماعی
2-3-2- مشارکت سیاسی
2-3-3- مشارکت اجتماعی
2-3-4-  مشارکت فرهنگی
2-3-5-مشارکت روانی
2-4- نقش زن در زندگی
2-5- نقش زن در جامعه
2-6- تداوم مسئولیت در بستر اجتماع
2-7- نقش زنان در جنبش مشروطیت
2-8- زنان و توسعه کشاورزی
2-9- جایگاه و پایگاه زن در توسعه
2-10- راهکارهایی در بهره گیری از مشارکت اجتماعی زنان
2-11- حقوق فردی و خانوادگی
2-12-  منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری  اسلامی ایران
2-13- اهمیت زن در اسلام
2-14- ضرورت بررسی تعارض های شغلی – خانوادگی
2-15- زنان در محل کار
2-16- مقام انسانی زن از نظر قرآن
2-17- فلسفه ی خاص اسلام درباره ی حقوق خانوادگی
2-18- مقام زن در جهان بینی اسلام
2-19- سابقه تاریخی
2-20- ضرورتها
2-21- عوامل مؤثر درافزایش مشارکت زنان
2-22- فمینیسم چیست
2-23- تاریخچه
2-24-  پیشینه تحقیق در ایران و جهان
فصل سوم:
روش تحقیق
3-1- موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه
3-1-1-  تقسیمات کشوری
3-1-2- عوارض طبیعی
3-1-3- منابع تامین آب و حوزه آبریز و شبکه رودخانه ها
3-1-4- اقلیم
3-1-5- پیشینه تاریخی و گردشگری
3-2- روش تحقیق
3-3- جامعه آماری
3-4- حجم نمونه
3-5- محاسبه حجم نمونه با فرمول کوکران
3-6- ابزار پژوهش
3-7- تهیه مقیاس لیکرت
3-8- روایی یا اعتبار پرسشنامه (Validity
3-9- پایائی یا اعتماد پرسشنامه (Reliability
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- تجزیه و تحلیل داده ها
4-2- آزمون خی‌دوی
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- نتیجه گیری
5-2- پیشنهادات
منابع
پرسشنامه