بررسی و گرایش به برقراری ارتباط و دوستی با جنس مخالف قبل از ازدواج در سطح دانشجویان

بررسی و گرایش به برقراری ارتباط و دوستی با جنس مخالف قبل از ازدواج در سطح دانشجویان

تعداد صفحات: 70

نوع فایل: docx

دسته بندی:

قیمت: 12000 تومان

تعداد نمایش: 1535 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 6 فوریه 2017

به روز رسانی در: 21 فوریه 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

بررسی و گرایش به برقراری ارتباط و دوستی با جنس مخالف قبل از ازدواج در سطح  دانشجویان
چکیده:
عنوان تحقیق عبارت است از بررسی و گرایش به برقراری ارتباط و دوستی با جنس مخالف قبل از ازدواج در سطح دانشجویان دانشگاه پیام نور زابل. نمونه شامل 200 نفر از دانشجویان بوده اند که توسط پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفته اند. پرسشنامه دارای 25 سئوال بوده است.
در تجزیه و تحلیل اطلاعات از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است.
در آمار توصیفی به محاسبه فراوانی، درصد، میانگینف ترسیم نمودارها و تدوین جداول پرداخته شده است. تمامی مراحل کدگذاری، ثبت داده ها محاسبات آماری بوسیله کامپیوتر از نرم افزار SPSS انجام گرفته است.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-مقدمه
1-2- بیان مسأله
1-3- اهمیت و ضروت مسأله
1-4- اهداف پژوهش
1-5- سئوالات تحقیق
1-6- فرضیه ی پژوهش
1-7- تعاریف نظری
1-8- تعاریف عملیات
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه
2-2- پیامدهای منفی دوستی های قبل از ازدواج
2-3- تأثیر دوستی‌های قبل از ازدواج در زندگی مشترک
2-4- آسیب های دوستی قبل ازدواج
2-4-1- وابستگی
2-4-2- افت تحصیلی یا رکود علمی
2-4-3- اضطراب، تشویش و احساس نگرانی
2-4-3- اضطراب، تشویش و احساس نگرانی
2-4-4- فقدان شناخت درست و واقع بینانه
2-4-5- تصمیم‌ گیری نادرست برای ازدواج
2-4-6- ایجاد جو بدبینی در زندگی مشترک
2-4-7- ایجاد مشکلات روحی
2-4-8- آسیب‌های اقتصادی
2-4-9- در خطر بودن آبرو
2-5- آثار رابطه با جنس مخالف
2-6- شرایط ارتباط با جنس مخالف
2-7- تفاوت «روابط دختر و پسر» درجامعه اسلامی و فرهنگ غربی
2-8- انواع روابط بین دختر ها و پسر ها
2-8-1- رابطه زن و شوهری:
2-8-2- رابطه علمی بین زن و مرد:
2-8-3- رابطه شغلی و حرفه ای:
2-8-4- رابطه دوستی بین دختر و پسر:
2-9- معیارهای اسلامی و اخلاقی در روابط
2-9-1- در پوشش
2-9-2- اندیشه و قلب
2-9-3- گفتار
2-9-4- رفتار
2-10- انواع برخوردهای بین دختر و پسر در جامعه امروز:
2-11- مروری بر مطالعات پیشین
2-12- چهارچوب نظری تحقیق
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- طرح پژوهش
3-2- جامعه و نمونه آماری
3-3- روش گردآوری اطلاعات
3-4- ابزار پژوهش
3-4-1- پرسشنامه شماره 1
3-4-2- پرسشنامه شماره 2
3-5- روایی یا اعتبار پرسشنامه (Validity)
3-6- پایائی یا اعتماد پرسشنامه (Reliability)
3-7- روش تجزیه و تحلیل آماری
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1- تجزیه و تحلیل داده ها
4-2- آمار توصیفی
4-3- آمار استنباطی
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
5-1- نتیجه گیری
5-2- راهکارها و پیشنهادات
پرسشنامه
منابع
فهرست جداول
فهرست نمودارها