بررسی شیوه های فرزند پروری و سلامت روان

بررسی شیوه های فرزند پروری و سلامت روان

تعداد صفحات: 111

نوع فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 3500 تومان

تعداد نمایش: 1073 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 14 آگوست 2017

به روز رسانی در: 26 مارس 2023

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

بررسی شیوه های فرزند پروری و سلامت روان
فرمت فایل: ورد –Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات: 111

چکیده :
این پژوهش به بررسی شیوه های فرزندپروری و سلامت روان می پردازد که:
آیا بین شیوه های دیکتاتوری از سبک فرزندپروری و سلامت روانی رابطه ی معنی داری وجود دارد؟
آیا بین شیوه های سهل انگاری از سبک های فرزندپروری و سلامت روانی رابطه معنی داری وجود دارد؟
آیا بین شیوه های دموکراتیک از سبک های فرزندپرری و سلامت روانی رابطه معنی داری وجود دارد؟

و فرضیه های مربوط به آن عبارتند از :
بین سبک دیکتاتوری و سلامت روانی رابطه معنی دار وجود دارد.
بین سبک سهل انگاری و سلامت روانی ابطه ی معنی دار وجود دارد.
بین سبک دموکراتیک و سلامت روانی رابطه ی معنی دار وجود دارد.

همچنین از تست های شیوه های فرزندپروری دیانابامرنید و تست سلامت روانیGHQ28 بر روی 70 نفر از دانش آموزان فرهنگسرای خانواده جمع آوری گردید با توجه به فرضیه های فوق و نتایج با استفاده از آمار توصیفیT استودنت نتایج زیر بدست آمده .
بین سبک دیکتاتوری و سلامت روانی رابطه ی معنی داری وجود نداشت و فرضیه صفر قبول شد.
بین 2 سبک دیگریعنی سبک های سهل انگار و سبک دموکراتیک رابطه ی معنی داری وجود دارد و فرض صفر رد می شود.

فهرست مطالب
فصل اول
مقدمه
بیان مسئله
اهداف پژوهش
اهمیت پژوهش
سوال و فرضیه پژوهشی
تعاریف نظری و عملیاتی شیوه های فرزندپروری
تعاریف نظری و عملیاتی سلامت روانی

فصل دوم : ادبیات و پیشینهی تحقیق
الف. نظریه های شیوه های فرزندپروری
نظریه ی گوردن
نظریه ی درایکورز
نظریه ی زیگمن
نظریه ی وینترباتوم
ب. تحقیقات صورت گرفته در داخل و خارج از کشور
تحقیقات در داخل کشور
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
ج . انواع خانواده ها
1-اهمیت خانواده
خانواده به عنوان سیستم
خانواده به عنوان معلم و الگو
خانواده به عنوان کانون محبت و امنیت
2-انسان محصول تربیت
3-تربیت و نقش آن در خانواده
نقش پدر و اهمیت حضور او در خانواده
نقش مادر و اهمیت حضور او در خانواده
4-عوامل موثر بر روابط والد و فرزندی
5-نقش خانواده و تاثیر آن بر شخصیت کودک
6-رابطه ی والد و فرزندی و نقش ان در بهداشت روانی خانواده
د. خانواده و سلامت روانی فرزندان
1-مفاهیم و تعاریف اساسی
2-موضوعات مهم در تربیت فرزندان
3-مفاهیم و تعاریف سلامت روانی
ه. راهبرده های ایجاد بهداشت روانی در خانواده
ی. سلامت روانی
1-الگوی وینتر باتوم
2-سلامت روانی در مکاتب مختلف
3-نقش خانواده بر سلامت روانی
4-نقش فرزندان برسلامت روانی
5-عوامل موثر بر سلامت روان
6-نظام اجتماعی و اقتصادی روان
نظام اجتماعی و اقتصادی والدین
نقش اقتصاد در خانواده
وضعیت اجتماعی اقتصادی والدین
معنویت در خانواده امروز

مقدمه
اگر به تاثیر خانواده در شکل گیری شیوه های فرزند پروری نظری بیاندازیم متوجه می شویم که بچه ها از طریق روابط تاثیر گذاری و تاثیر پذیری می شوند و در واقع این کانون گرم خانواده است که انسانها و افراد را می سازد و این ساختن ها در کودکی بیشتر است و در دوران حساس زندگی خود زیر سلطه پدر و مادر است (هیلگارد ، 1369) .
در سده های اول میلادی شیوه های فرزند پروری تا حدودی تند و خشن بود و بیشتر به والدین توصیهمی شد به جای لوس کردن کودک و در آغوش کشیدن کودک با او به جدیت رفتار کنند این روش خشن تا حدودی زیر نفوذ مکتب رفتار گرای بود و هدف این مکتب ایجاد عادت (خوب) و خاموش کردن عادت (بد) بود این دیدگاه را عینی ، کنترل کننده و غیر عاطفی می دانستند نقل قولی است از واتسون بنیان گذار مکتب رفتارگرایی که می گوید : با بچه ها طوری رفتار کنید که گویییک بزرگسال است کم سن و سال با او به شیوه های عینی و با استواری ملاطفت آمیز رفتار کنید هرگز او را به آغوش نکشید و روی زانوی خود ننشانید (واتسون ، 1928 به نقل از رئیس دانا 1370).
در دهه 1940 این روند به سمت جمعیت سهل گیر و انعطاف پذیر بیشتری پیدا و به طور کل دگرگون گردید از جمله طرفداران این دیدگاه می توان به بنیامین اسپاک اشاره نمود او به والدین توصیه می نمود از شم طبیعی خود پیروی کنند و از برنامه های انعطاف پذیری که هم با نیازهای خود آنها هم با نیازهای کودک سازگاری داشته استفاده نمایند (هیلگارد و همکاران ، 1983، ترجمه براهنی و همکاران 1373) و به نظر من والدین عصر جدید زیاد این شیوه را مناسب نمی دانند و حال آنکه مهم ترین کانون رشد و تربیت کودک خانواده است پس چه باید کرد؟قدری تامل برانگیز است.طفل با امکانات بالقوه ارثی پا به محیط خانواده می گذارد و بعد این محیط است که با قدرتهای رفتاری از بدو تولد و حتی قبل از آن او را احاطه کرده و فرایند اجتماعی شدن به برکت تعامل با تک تک اعضای خانواده می باشد و از طرف دیگر والدین باید با ایجاد روابط عاطفی سالم و سازنده ابراز محبت و پذیرش کودک و با تعیین ملاک های با ثبات از رفتارهای مطلوب بهترین و موثرترین شیوه های اجتماعی شدن و بناییک تربیت صحیح را فراهم کنند (مامن و همکاران مترجم یاسایی 1375).