ارتباط تصویری

ارتباط تصویری

تعداد صفحات: 12 صفحه

نوع فایل: Docx

دسته بندی:

قیمت: 12000 تومان

تعداد نمایش: 754 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 2 مارس 2020

به روز رسانی در: 2 مارس 2020

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

ارتباط تصویری

خلاصه ای از متن…
تعریف ارتباط چیست ؟
تعریف اول : رفتار هر انسان با انسان های دیگر برای رساندن مقصود خود چه بوسیله نمادها چه بصورت اشارات و بچه بصورت کلام ارتباط نامیده می شود .
تعریف دوم : ارتباط یک فرآیند رفتاری است که در آن یک عنصر به نام پیام بین فرستنده و گیرنده تبادل می شود
جریان ارتباطات یک فرآیند دو طرفه است که سه عنصر اصلی در آن وجود دارد .
1- فرستنده پیام 2- رسانه (وسیله ارسال پیام ) 3- گیرنده پیام
تعریف پیام :
پیام ترکیبی از علائم و نشانه های رمز گذاری شده قرار دادی بین فرستنده و گیرنده می باشد که برای ایجاد ارتباط باید پیام رمزگشایی شود .
تعریف تصویر :
به مجموعه علائم ، نشانه ها ، اعداد ، حروف ، نقطه ، خط ، حجم ، سطح ، بافت ، رنگ که بعنوان عناصر بصری توسط چشم دریافت می شود .
اولین دریافت بصری انسان از پیرامون در دو عنصر کلی فرم و رنگ خلاصه می شود .

تعریف فرم :
به تصاویر هویت یافته متشکل از نقطه ، خط ، سطح ، حجم ، و بافت که دارای پیام بصری است .

شکل گیری یک ارتباط تصویری صحیح بترتیب عبارتند از :
1- نور 2- چشم 3- دیدن (با دقت) 4- اندیشه و تفکر 5- تجزیه و تحلیل
6- قضاوت 7- نتیجه گری

زیبایی چیست ؟ وحدت روابط صوری در ادراکات حسی ما .
زیبایی شناسی چیست ؟ قابلیتی است برای درک بهتر اجسام و باعث تغییر در نگرش می گردد .
زیبایی در تصویر = حسن ظاهر (سوال تستی)

اصول سازماندهی عناصر بصری برای رسیدن به زیبایی : (عناصر کیفی بصری)
1- تعادل : یعنی هر چیزی سر جای خودش باشد
2- تضاد : تفاوت بارز از مقایسه دو شیء
3- ریتم : ضرب آهنگ ؛ تکرار هرگونه شکل ، رنگ ، صدا و موقعیت مشابه طبق نظم معین
4- هارمونی : هماهنگی
5- وحدت : همه با هم یکی شدن
کادر (قاب) :
محدوده و فضایی که عناصر بصری در داخل آن ترکیب می شود.