آشنایی با هوش و عوامل موثر در کم هوشی

آشنایی با هوش و عوامل موثر در کم هوشی

تعداد صفحات: 24

نوع فایل: doc

دسته بندی:

قیمت: 1500 تومان

تعداد نمایش: 406 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 3 سپتامبر 2017

به روز رسانی در: 3 سپتامبر 2017

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

آشنایی با هوش و عوامل موثر در کم هوشی
فرمت فایل: ورد –Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات:24

مقدمه
هوش
پدیده هوش بارزترین فعالیت قوای ذهنی در بشر است که قدرت سازگاری او را در محیط میسر می سازد. مطالعه هوش از دیرباز مورد نظر روان شناسان وبوده و سال های اخیر تحقیقات فراوان در این باب انجام گرفته است. به طور مثال افلاطون (400 ق. م) به کلیات عقلی و پدیده هوش و علل های کم هوشی اشاره نمود و توضیحات فراوان در این مورد نیز کرده است. از نظر فیزیولوژی هوش پدیده ای است که در اثر فعالیتیافته های قشر خارجی مغز آشکار گردد و از نظر روانی نقش سازگاری با شرایط محیط زیستی خود را بر عهده داردو عوامل تبیتی در شکوفا شدن آن نقش مهمی دارند. که در این میان افرادی ممکن است باشند که کم هوش باشند به اصطلاح عقب مانده ذهنی هستند. علل عقب مانده ذهنی چیست؟ بعضی علل عقب ماندگی های ذهنی را در بست به ارث یا مشیت الهی نسبت می دهند و برای خود عقب مانده هیچ کاری از غیر از نشستن و دامن صبر در پیشگی گرفتن نمیکنند. دسته ی دیگر خوش بینانه تر یه مسئله توجه می کنندو کسانی است که در زمینه هایی در جهت بهبود این افراد صورت گرفته باشد که آنهاهم در این جهت گام بردارند. اگر یک بررسی دقیق به عمل بیاید مشخص می وشد که اکثر کودکان به ظاهر عقب مانده مبتلا به هیچ نقص و آسیب ارث نیستند و عارفه آنها عدم رشد مغزی نیست بلکه نوعی محرومیت محیطی است که بعضی از این ها از خیلی چیزهای ابتدایی محروم هستند و اکثر آن ها از طبقات خیلی محروم جامعه هستند.

تعریف هوش
واژه هوش کیفیت پدیده خاص را باین می کند که دارای حالت انتزاعی بوده و قابل رویت و ملاحظه نیست. روان شناسان تربیتی تصور می کنند و هوش کیفیتی است که سبب موقعیت تحصیلی می شود بدین سبب و به این صورت یک نوع استعداد تحصیلی به شمار می آیدو کودکان با هوش نمرات بهتر و دانش آموزان که هوش نمرات کم تر و پیشرفت تحصیلی بسیار کمی دارند. مخالفان این نظریه معتقد هستند کیفیت هوش را نمی توان محروم به نمرات و پیشرفت تحصیلی نمود زیرا موقعیت در مشاغل و نوع کاری که فرد قادر به انجام ا« است به طور کلی پیشرفت در اغلب موارد زندگی بستگی به میزان هوش دارد. که این ها از گروه تعاریف علمی هوش هستند.
گروه دیگری از روان شناسان به تعاریف تحصیلی می پردازند. به نظر آن ها هوش توانایی استفاده از پدیده هایی رمزی و یا قدرت و رفتار موثر و یا سازگاری باموقعیت های جدید و تازه و یا تشخیص حالات و کیفیات عوامل محیطی می باشد. بهترین تعریفتحلیلی هوش توسط (دیوید وکسلر روان شناس آمریکایی پیشنهاد شده است «هوش عبارت است از تفکر عاقلانه –عملمنطقی و رفتار موثر در محیط» نوع سوم تعاریف کاربردی هوش است. این نظریه می گوید هوش پدیده ای است که از طریق آزمون های هوشی سنجیده می شود.

تاریخچه آزمون های هوشی
شروع آزمون های هوشی از فرانسه و شهر پاریس می باشد و تاریخ ان نیز اوائل قرن بیستم است. در آن زمان مداریس پاریس تعدادی دانش آموز داشتند که ظاهراً از ورش تعلیماتی معمول استفاده ای نمی بردند مشکل این بود که آیا علت عدم یادگیری مناسب نبودن روش تدریس بوده و یا دانش آموزان از نظرهوش ضعیف بودند. در اینجا تعریف علمی هوش مصداق دارد زیرا هوش را معیاری برای پیشرفت و موقعیت تحصیلی می دانستند. به همی دلیل سرانجام دانشمندی به نام آلفرد بینه پس از تحقیقات فراوان به همکار خود سیمون اولین آزمون هوش را ابداع کرده که آزمون ها هوش منشا آنها از این جا بود. آنها با این تصور که پیشرفت تحصیلی با پدیده هوش ارتباط دارد از خودشان سوال کردند برای موفق شدن درآمد تحصیل وجود چه عاملی الزامی است. پاسخ آن مستلزم استفاده از تعریف تحلیلی هوش است زیرا شامل برخی از توانایی ها می گردد که در پیشرفت تحصیلی موثر هستند آن ها متوجه شدند که از میان سایر عوامل ظاهراً توانایی و مهارت در استفاده از لغات و همچنین به خاطر داشتن و کاربرد و یادگیری اعداد ارتباط با آن چه که آنان هوش خداوند دارند باید توجه داشت پرسش هایی که برای سنجش هوش در آزمون بینه و سیون وجود داشتند بر حسب تصادف نبود. از این رو آزمون هایی به منظور درک توانایی استفاده از لغات ایجاد تمیز و تشخیص میان صفات وخصوصیات و نظائز آن ها اساس آزمون هوشی بینه سیمون را تشکیل می دادند. در آزمون های ابتدایی هوش از هر سه نوع تعریف مورد بحث استفاده می شود.