آشنایی با جداسازهای لرز ه ای و تاثیر آنها بر عملکرد پلها

آشنایی با جداسازهای لرز ه ای و تاثیر آنها بر عملکرد پلها

تعداد صفحات: 60

نوع فایل: pptx

دسته بندی:

قیمت: 14500 تومان

تعداد نمایش: 407 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 29 آگوست 2019

به روز رسانی در: 16 سپتامبر 2019

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

 

توانایی و مزایای جداگرهای لرزهای بعنوان ابزار کنترل غیرفعال نیروهای زلزله که به طراحان اجازه می دهد نیروهای زلزله وارد بر پایه ها و کوله های پل را کاهش داده و یا متعادل کنند،به خوبی به اثبات رسیده است. با توجه به انواع خسارتهای وارد بر پلها در زلزله های گذشته که عمدتًا بواسطه تخمین نادرست نیروهای زلزله می باشد، از این جداگرها میتوان به نحو مؤثری دربهسازی پلهای موجود و یا طراحی پلهای جدید واقع در نواحی لرزه خیز بهره برد.

 

 

توانایی و مزایای جداگرهای لرزهای بعنوان ابزار کنترل غیرفعال نیروهای زلزله که به طراحان اجازه می دهد نیروهای زلزله وارد بر پایه ها و کوله های پل را کاهش داده و یا متعادل کنند،به خوبی به اثبات رسیده است. با توجه به انواع خسارتهای وارد بر پلها در زلزله های گذشته که عمدتًا بواسطه تخمین نادرست نیروهای زلزله می باشد، از این جداگرها میتوان به نحو مؤثری دربهسازی پلهای موجود و یا طراحی پلهای جدید واقع در نواحی لرزه خیز بهره برد.